A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Machaczka Józef Faculty of Economics and International Relations Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 2
Maciaszek Janusz Interdepartmental Unit Katedra Finansów 4
Maciaszek-Roberts Barbara Faculty of Management Katedra Informatyki 3
Maciejowska Elżbieta Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 2
Maciejowski Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 4
Majewski Henryk Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 2
Maksymiak Elżbieta Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 3
Malawski Andrzej Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 3
Malina Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 6
Małecki Jan Marian Interdepartmental Unit Katedra Historii Gospodarczej 1
Małecki Piotr Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1
Marcinkowska Ewa ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 11
Martyniak Zbigniew Faculty of Management Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 70
Mączka Krzysztof Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 1
Mączka Lucyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 1
Mesjasz Czesław ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 6
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 3
Micherda Bronisław Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 6
Michoń Ferdynand Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy 1
Mierzwa Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 3
Miklaszewska Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 4
Miklaszewski Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 2
Mikulski Mieczysław Interdepartmental Unit Katedra Gospodarki Regionalnej 5
Mikułowska Helena Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 2
Mikułowski Pomorski Jerzy Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 15
Miłkowska Alicja Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 4
Miś Alicja ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 3
Molendowski Edward ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1
Mynarski Stefan Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 16
Myrdko Anna Faculty of Production Economics Instytut Finansów 2
Mysiński Aleksander Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 4
Mytych Michał Interdepartmental Unit Katedra Nauk Politycznych 3