A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Machaczka Józef Faculty of Economics and International Relations Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 23
Maciaszek Janusz Interdepartmental Unit Katedra Finansów 23
Maciaszek-Roberts Barbara Faculty of Management Katedra Informatyki 9
Maciejewski Marek ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 2
Maciejowska Elżbieta Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 93
Maciejowski Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 95
Maciuszek Marek Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 6
Majewski Henryk Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 4
Major Michał ORCID Faculty of Management Katedra Statystyki 3
Maksymiak Elżbieta Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 4
Malawski Andrzej Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 31
Malina Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 43
Małecki Jan Marian Interdepartmental Unit Katedra Historii Gospodarczej 28
Małecki Piotr Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 11
Małecki Piotr Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 15
Mamica Łukasz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 3
Marcinkowska Ewa ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 44
Markiewicz Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 3
Marszycka Małgorzata Interdepartmental Unit Katedra Studiów Europejskich 2
Martyniak Zbigniew Faculty of Management Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 222
Marzec Jerzy ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 3
Masny Andrzej Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 20
Mastalerz Jolanta Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Mazur Stanisław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 11
Mączka Krzysztof Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 1
Mączka Lucyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 13
Mentel Janusz Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 39
Mesjasz Czesław ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 48
Mesjasz Lidia ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 15
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 7
Michalewska Maria Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 1
Michalik Zbigniew ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 1
Micherda Bronisław Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 48
Michoń Ferdynand Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy 7
Mielecki Jacek Faculty of Management Katedra Matematyki 3
Mierzwa Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 26
Miklaszewska Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 16
Miklaszewski Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 28
Mikołajczyk Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 3
Mikulski Mieczysław Interdepartmental Unit Katedra Gospodarki Regionalnej 34
Mikuła Bogusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 32
Mikułowska Helena Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 19
Mikułowski Pomorski Jerzy Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 48
Miłkowska Alicja Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 11
Mirek Jolanta ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 4
Misiołek Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 8
Misiuda Krzysztof Interdepartmental Unit Katedra Finansów 3
Miś Alicja ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 28
Młynarczyk-Misiuda Jolanta Interdepartmental Unit Katedra Finansów 5
Mojżesz-Wlazły Grażyna Interdepartmental Unit Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 14
Molendowski Edward ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 10
Morajda Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 4
Musiał-Malago' Monika ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 1
Mynarski Stefan Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 98
Myrdko Anna Faculty of Production Economics Instytut Finansów 8
Mysiński Aleksander Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 5
Mytych Michał Interdepartmental Unit Katedra Nauk Politycznych 3