A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Machaczka Józef Faculty of Economics and International Relations Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 63
Machaczka Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 36
Machaczka Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 18
Machnik-Pado Agata Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 4
Maciaszek Janusz Interdepartmental Unit Katedra Finansów 25
Maciaszek-Roberts Barbara Faculty of Management Katedra Informatyki 9
Maciejewski Marek ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 35
Maciejowska Elżbieta Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 99
Maciejowski Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 124
Maciuszek Marek Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 12
Madej Jan ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 34
Magiera Agata Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Majewski Henryk Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 4
Major Michał ORCID Faculty of Management Katedra Statystyki 34
Maj-Waśniowska Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 24
Makieła Kamil ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 1
Makowiec Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 59
Makowski Mariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 14
Makówka Małgorzata Faculty of Management Katedra Badań Konsumpcji 12
Maksymiak Elżbieta Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 4
Malawski Andrzej Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 100
Malec Piotr Faculty of Economics and International Relations Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 3
Malina Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 87
Małecka-Łyszczek Magdalena ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 25
Małecki Jan Marian Interdepartmental Unit Katedra Historii Gospodarczej 36
Małecki Piotr Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 37
Małecki Piotr Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 99
Małkowska Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 20
Małkus Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 61
Mamica Łukasz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 77
Manczak Iryna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 2
Marchewka Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 3
Marcinkowska Ewa ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 132
Markiewicz Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 34
Markowska-Bochenek Dorota Faculty of Management Katedra Rachunkowości 8
Marona Bartłomiej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 33
Maroń Jolanta ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 2
Marszałek Adam 7
Marszycka Małgorzata Interdepartmental Unit Katedra Studiów Europejskich 3
Martyniak Zbigniew Faculty of Management Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 308
Maryńczak Rafał Faculty of Management Katedra Marketingu 5
Marzec Jerzy ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 47
Masłowska Anna Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem 2
Masny Andrzej Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 26
Mastalerz Jolanta Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Maślanka Tomasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 23
Matyjaszek Jarosław Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 9
Mazur Błażej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Empirycznych Analiz Stabilności Gospodarczej 14
Mazur Stanisław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 114
Mazurczak-Mąka Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Mączka Krzysztof Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 1
Mączka Lucyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 44
Medoń-Wosz Anita ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 17
Mendrek Aneta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Karnego 3
Mendys Stanisław Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 2
Mentel Janusz Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 43
Mesjasz Czesław ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 157
Mesjasz Lidia ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 56
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 7
Mędrala Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 8
Michalewska Maria Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 1
Michalik Adam ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 12
Michalik Zbigniew ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 45
Michałowska Kinga ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 16
Micherda Bronisław Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 214
Michoń Ferdynand Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy 7
Michorowski Michał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 2
Mielecki Jacek Faculty of Management Katedra Matematyki 3
Mierzejewska Ewa Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Mierzwa Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 38
Miklaszewska Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 103
Miklaszewski Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 130
Mikołajczyk Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 39
Miksiewicz-Strugacz Marzena Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń 1
Mikulski Mieczysław Interdepartmental Unit Katedra Gospodarki Regionalnej 34
Mikuła Bogusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 184
Mikułowska Helena Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 19
Mikułowski Pomorski Jerzy Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 159
Miłkowska Alicja Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 11
Miodunka Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 5
Mirek Jolanta ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 56
Misiołek Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 43
Misiuda Krzysztof Interdepartmental Unit Katedra Finansów 3
Miś Alicja ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 84
Miś Grzegorz College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 14
Miśniakiewicz Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 57
Mituś Ambroży ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 34
Mizdrak Inga ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 10
Młodkowski Paweł Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 6
Młynarczyk-Misiuda Jolanta Interdepartmental Unit Katedra Finansów 5
Moddelmog-Anweiler Emilia Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1
Modrzejewska Anita Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 9
Mojżesz-Wlazły Grażyna Interdepartmental Unit Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 14
Molendowski Edward ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 66
Molo Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 19
Morajda Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 57
Morawczyński Rafał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 65
Motyka Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 6
Moździerz Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 18
Mroczek Arkadiusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 14
Mrówka Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 9
Mucha Krystian ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 3
Müller Renata Dział Nauki i Transferu Wiedzy 1
Murzyn-Kupisz Monika Faculty of Public Economy and Administration Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 76
Musiał-Malago' Monika ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 30
Mynarski Stefan Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 374
Myrdko Anna Faculty of Production Economics Instytut Finansów 8
Mysiński Aleksander Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 5
Mytych Michał Interdepartmental Unit Katedra Nauk Politycznych 3