A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Macałka Mateusz Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 11
Machaczka Józef Faculty of Economics and International Relations Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 67
Machaczka Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 54
Machaczka Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 31
Machnik-Pado Agata Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 8
Maciaszek Janusz Interdepartmental Unit Katedra Finansów 19
Maciaszek-Roberts Barbara Faculty of Management Katedra Informatyki 3
Maciejewski Marek ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 60
Maciejowska Elżbieta Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 96
Maciejowski Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 117
Maciuszek Marek Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 11
Madej Jan ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 48
Magiera Agata Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Magoń Karol ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 6
Majewski Henryk Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 2
Major Michał ORCID Faculty of Management Katedra Statystyki 55
Maj-Waśniowska Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 33
Makieła Kamil ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 8
Makowiec Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 100
Makowski Mariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 35
Makówka Małgorzata Faculty of Management Katedra Badań Konsumpcji 12
Maksymiak Elżbieta Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Malawski Andrzej Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 117
Malczyk Krzysztof Faculty of Economics and International Relations 1
Malec Piotr Faculty of Economics and International Relations Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 7
Malina Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 105
Małecka-Łyszczek Magdalena ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 57
Małecki Jan Marian Interdepartmental Unit Katedra Historii Gospodarczej 32
Małecki Piotr Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 37
Małecki Piotr Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 134
Małkowska Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 32
Małkus Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 104
Mamcarczyk Mariola ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 6
Mamica Łukasz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 107
Manczak Iryna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 37
Marchewka Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 18
Marcinkowska Ewa ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 140
Markiewicz Aleksandra Faculty of Economics and International Relations 2
Markiewicz Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 53
Markowska-Bochenek Dorota Faculty of Management Katedra Rachunkowości 8
Marona Bartłomiej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 71
Maroń Jolanta ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 3
Marszałek Adam 7
Marszałek Agnieszka Faculty of Commodity Science 8
Marszycka Małgorzata Interdepartmental Unit Katedra Studiów Europejskich 3
Martyniak Zbigniew Faculty of Management Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 216
Maruszewska Natalia Faculty of Commodity Science 3
Maryńczak Rafał Faculty of Management Katedra Marketingu 5
Marzec Jerzy ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 73
Masłowska Anna Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem 12
Masny Andrzej Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 26
Mastalerz Jolanta Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Maślanka Tomasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 40
Matyjaszek Jarosław Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 9
Mazur Błażej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Empirycznych Analiz Stabilności Gospodarczej 38
Mazur Stanisław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 211
Mazurczak-Mąka Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 23
Mazurek-Czarnecka Agnieszka College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 7
Mazurkiewicz Aleksandra Faculty of Finance and Law 2
Maźnica Łukasz Faculty of Economics and International Relations 11
Mączka Lucyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 42
Medoń-Wosz Anita ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 20
Mendrek Aneta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Karnego 10
Mendys Stanisław Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 3
Mentel Janusz Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 43
Mesjasz Czesław ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 200
Mesjasz Lidia ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 74
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 3
Mędrala Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 34
Michalewska Maria Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 1
Michalik Adam ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 21
Michalik Zbigniew ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 56
Michałowska Kinga ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 52
Micherda Bronisław Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 259
Michoń Ferdynand Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy 5
Michorowski Michał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 13
Mielecki Jacek Faculty of Management Katedra Matematyki 3
Mierzejewska Ewa Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Mierzejewski Mateusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 1
Mierzwa Dorota Faculty of Management 1
Mierzwa Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 34
Miklaszewska Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 139
Miklaszewski Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 132
Mikołajczyk Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 66
Miksiewicz-Strugacz Marzena Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń 1
Mikulski Mieczysław Interdepartmental Unit Katedra Gospodarki Regionalnej 27
Mikuła Bogusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 231
Mikułowska Helena Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 16
Mikułowski Pomorski Jerzy Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 146
Milka Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 2
Miłkowska Alicja Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 6
Miodunka Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 20
Mirek Jolanta ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 85
Mirowski Piotr Faculty of Management 2
Misiołek Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 55
Misiuda Krzysztof Interdepartmental Unit Katedra Finansów 3
Misztur Tomasz Faculty of Management Katedra Systemów Obliczeniowych 4
Miś Alicja ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 111
Miś Grzegorz College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 16
Miśniakiewicz Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 82
Mituś Ambroży ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 68
Mizdrak Inga ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 29
Młodkowski Paweł Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 6
Młynarczyk-Misiuda Jolanta Interdepartmental Unit Katedra Finansów 5
Moddelmog-Anweiler Emilia Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 4
Modrzejewska Anita Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 18
Mojżesz-Wlazły Grażyna Interdepartmental Unit Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 9
Mokrzycka Justyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 1
Mokrzycka-Kogut Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 4
Molendowski Edward ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 129
Molo Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 31
Morajda Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 70
Moras Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 12
Morawczyński Rafał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 88
Motyka Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 16
Moździerz Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 45
Możdżeń Michał ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 27
Mroczek Arkadiusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 29
Mrówka Anita Faculty of Management 3
Mrówka Jerzy Faculty of Management 3
Mrówka Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 12
Mróz Justyna Faculty of Economics and International Relations 3
Mucha Krystian ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 33
Müller Renata Dział Nauki i Transferu Wiedzy 1
Murzyn-Kupisz Monika Faculty of Public Economy and Administration Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 126
Musiał-Malago' Monika ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 59
Mynarska Ewa Faculty of Economics and International Relations 1
Mynarski Stefan Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 354
Myrda Anna Faculty of Management 3
Myrdko Anna Faculty of Production Economics Instytut Finansów 5