A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Machaczka Józef Faculty of Economics and International Relations Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 30
Machaczka Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 4
Maciaszek Janusz Interdepartmental Unit Katedra Finansów 18
Maciaszek-Roberts Barbara Faculty of Management Katedra Informatyki 3
Maciejewski Marek ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 5
Maciejowska Elżbieta Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 92
Maciejowski Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 96
Maciuszek Marek Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 8
Madej Jan ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 3
Majewski Henryk Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 2
Major Michał ORCID Faculty of Management Katedra Statystyki 4
Maksymiak Elżbieta Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Malawski Andrzej Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 34
Malina Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 44
Małecki Jan Marian Interdepartmental Unit Katedra Historii Gospodarczej 27
Małecki Piotr Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 16
Małecki Piotr Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 19
Małkus Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 1
Mamica Łukasz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 10
Marcinkowska Ewa ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 47
Markiewicz Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 6
Marszycka Małgorzata Interdepartmental Unit Katedra Studiów Europejskich 2
Martyniak Zbigniew Faculty of Management Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 164
Maryńczak Rafał Faculty of Management Katedra Marketingu 1
Marzec Jerzy ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 12
Masny Andrzej Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 25
Mastalerz Jolanta Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Mazur Stanisław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 17
Mączka Lucyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 12
Mendys Stanisław Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Mentel Janusz Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 43
Mesjasz Czesław ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 46
Mesjasz Lidia ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 19
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 5
Michalewska Maria Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 1
Michalik Zbigniew ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 5
Micherda Bronisław Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 46
Michoń Ferdynand Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy 5
Mielecki Jacek Faculty of Management Katedra Matematyki 3
Mierzwa Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 24
Miklaszewska Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 21
Miklaszewski Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 47
Mikołajczyk Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 4
Mikulski Mieczysław Interdepartmental Unit Katedra Gospodarki Regionalnej 27
Mikuła Bogusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 43
Mikułowska Helena Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 17
Mikułowski Pomorski Jerzy Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 32
Miłkowska Alicja Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 6
Mirek Jolanta ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 9
Misiołek Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 14
Misiuda Krzysztof Interdepartmental Unit Katedra Finansów 3
Miś Alicja ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 27
Miś Grzegorz College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 1
Młynarczyk-Misiuda Jolanta Interdepartmental Unit Katedra Finansów 5
Mojżesz-Wlazły Grażyna Interdepartmental Unit Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 9
Molendowski Edward ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 13
Morajda Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 10
Morawczyński Rafał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 1
Musiał-Malago' Monika ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 4
Mynarski Stefan Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 298
Myrdko Anna Faculty of Production Economics Instytut Finansów 5