A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Machaczka Józef Faculty of Economics and International Relations Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 54
Machaczka Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 22
Machaczka Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 10
Machnik-Pado Agata Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 2
Maciaszek Janusz Interdepartmental Unit Katedra Finansów 19
Maciaszek-Roberts Barbara Faculty of Management Katedra Informatyki 3
Maciejewski Marek ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 19
Maciejowska Elżbieta Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 96
Maciejowski Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 113
Maciuszek Marek Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 9
Madej Jan ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 24
Majewski Henryk Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 2
Major Michał ORCID Faculty of Management Katedra Statystyki 14
Maj-Waśniowska Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 5
Makowiec Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 7
Makowski Mariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 3
Makówka Małgorzata Faculty of Management Katedra Badań Konsumpcji 10
Maksymiak Elżbieta Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Malawski Andrzej Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 77
Malina Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 63
Małecka-Łyszczek Magdalena ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 10
Małecki Jan Marian Interdepartmental Unit Katedra Historii Gospodarczej 29
Małecki Piotr Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 28
Małecki Piotr Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 74
Małkowska Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 11
Małkus Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 28
Mamica Łukasz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 39
Marchewka Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 1
Marcinkowska Ewa ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 98
Markiewicz Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 26
Markowska-Bochenek Dorota Faculty of Management Katedra Rachunkowości 3
Marona Bartłomiej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 15
Maroń Jolanta ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 1
Marszałek Adam 2
Marszycka Małgorzata Interdepartmental Unit Katedra Studiów Europejskich 3
Martyniak Zbigniew Faculty of Management Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 216
Maryńczak Rafał Faculty of Management Katedra Marketingu 5
Marzec Jerzy ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 31
Masny Andrzej Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 26
Mastalerz Jolanta Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Maślanka Tomasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 12
Mazur Błażej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Empirycznych Analiz Stabilności Gospodarczej 10
Mazur Stanisław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 64
Mączka Lucyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 34
Medoń-Wosz Anita ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 3
Mendys Stanisław Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 2
Mentel Janusz Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 43
Mesjasz Czesław ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 101
Mesjasz Lidia ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 40
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 3
Michalewska Maria Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 1
Michalik Adam ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 4
Michalik Zbigniew ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 24
Michałowska Kinga ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 3
Micherda Bronisław Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 135
Michoń Ferdynand Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy 5
Mielecki Jacek Faculty of Management Katedra Matematyki 3
Mierzwa Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 32
Miklaszewska Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 73
Miklaszewski Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 94
Mikołajczyk Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 15
Miksiewicz-Strugacz Marzena Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń 1
Mikulski Mieczysław Interdepartmental Unit Katedra Gospodarki Regionalnej 27
Mikuła Bogusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 139
Mikułowska Helena Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 16
Mikułowski Pomorski Jerzy Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 96
Miłkowska Alicja Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 6
Miodunka Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 2
Mirek Jolanta ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 33
Misiołek Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 31
Misiuda Krzysztof Interdepartmental Unit Katedra Finansów 3
Miś Alicja ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 52
Miś Grzegorz College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 11
Miśniakiewicz Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 35
Mituś Ambroży ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 6
Mizdrak Inga ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 1
Młodkowski Paweł Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 5
Młynarczyk-Misiuda Jolanta Interdepartmental Unit Katedra Finansów 5
Modrzejewska Anita Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 3
Mojżesz-Wlazły Grażyna Interdepartmental Unit Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 9
Molendowski Edward ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 36
Molo Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 7
Morajda Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 42
Morawczyński Rafał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 35
Motyka Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 1
Moździerz Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 8
Mroczek Arkadiusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 4
Mrówka Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 8
Müller Renata Dział Nauki i Transferu Wiedzy 1
Murzyn-Kupisz Monika Faculty of Public Economy and Administration Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 43
Musiał-Malago' Monika ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 21
Mynarski Stefan Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 350
Myrdko Anna Faculty of Production Economics Instytut Finansów 5