A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Machaczka Józef Faculty of Economics and International Relations Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 50
Machaczka Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 28
Machaczka Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 13
Machnik-Pado Agata Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 4
Maciaszek Janusz Interdepartmental Unit Katedra Finansów 10
Maciejewski Marek ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 26
Maciejowska Elżbieta Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 71
Maciejowski Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 88
Maciuszek Marek Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 7
Madej Jan ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 28
Majewski Henryk Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 1
Major Michał ORCID Faculty of Management Katedra Statystyki 22
Maj-Waśniowska Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 19
Makowiec Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 32
Makowski Mariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 5
Makówka Małgorzata Faculty of Management Katedra Badań Konsumpcji 12
Malawski Andrzej Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 77
Malina Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 56
Małecka-Łyszczek Magdalena ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 21
Małecki Jan Marian Interdepartmental Unit Katedra Historii Gospodarczej 24
Małecki Piotr Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 26
Małecki Piotr Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 80
Małkowska Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 15
Małkus Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 47
Mamica Łukasz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 53
Marchewka Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 1
Marcinkowska Ewa ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 94
Markiewicz Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 30
Markowska-Bochenek Dorota Faculty of Management Katedra Rachunkowości 7
Marona Bartłomiej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 25
Maroń Jolanta ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 1
Marszałek Adam 4
Marszycka Małgorzata Interdepartmental Unit Katedra Studiów Europejskich 1
Martyniak Zbigniew Faculty of Management Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 142
Maryńczak Rafał Faculty of Management Katedra Marketingu 5
Marzec Jerzy ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 40
Masłowska Anna Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem 1
Masny Andrzej Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 20
Maślanka Tomasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 17
Matyjaszek Jarosław Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 3
Mazur Błażej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Empirycznych Analiz Stabilności Gospodarczej 12
Mazur Stanisław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 89
Mączka Lucyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 36
Medoń-Wosz Anita ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 10
Mendys Stanisław Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 2
Mentel Janusz Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 30
Mesjasz Czesław ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 103
Mesjasz Lidia ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 45
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 4
Mędrala Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 3
Michalewska Maria Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 1
Michalik Adam ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 8
Michalik Zbigniew ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 34
Michałowska Kinga ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 10
Micherda Bronisław Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 144
Mielecki Jacek Faculty of Management Katedra Matematyki 1
Mierzejewska Ewa Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Mierzwa Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 25
Miklaszewska Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 82
Miklaszewski Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 90
Mikołajczyk Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 25
Miksiewicz-Strugacz Marzena Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń 1
Mikulski Mieczysław Interdepartmental Unit Katedra Gospodarki Regionalnej 15
Mikuła Bogusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 160
Mikułowska Helena Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 25
Mikułowski Pomorski Jerzy Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 88
Miłkowska Alicja Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 1
Miodunka Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 3
Mirek Jolanta ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 40
Misiołek Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 33
Misiuda Krzysztof Interdepartmental Unit Katedra Finansów 3
Miś Alicja ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 58
Miś Grzegorz College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 13
Miśniakiewicz Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 49
Mituś Ambroży ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 19
Mizdrak Inga ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 3
Młodkowski Paweł Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 6
Młynarczyk-Misiuda Jolanta Interdepartmental Unit Katedra Finansów 5
Modrzejewska Anita Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 6
Molendowski Edward ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 43
Molo Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 15
Morajda Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 50
Morawczyński Rafał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 55
Motyka Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 2
Moździerz Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 14
Mroczek Arkadiusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 7
Mrówka Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 8
Müller Renata Dział Nauki i Transferu Wiedzy 1
Murzyn-Kupisz Monika Faculty of Public Economy and Administration Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 45
Musiał-Malago' Monika ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 25
Mynarski Stefan Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 307