A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Machaczka Józef Faculty of Economics and International Relations Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 47
Machaczka Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 45
Machaczka Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 26
Machnik-Pado Agata Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 5
Maciaszek Janusz Interdepartmental Unit Katedra Finansów 7
Maciejewski Marek ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 47
Maciejowska Elżbieta Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 36
Maciejowski Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 56
Maciuszek Marek Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 8
Madej Jan ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 40
Magiera Agata Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Magoń Karol ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 3
Major Michał ORCID Faculty of Management Katedra Statystyki 45
Maj-Waśniowska Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 30
Makieła Kamil ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 6
Makowiec Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 87
Makowski Mariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 25
Makówka Małgorzata Faculty of Management Katedra Badań Konsumpcji 12
Malawski Andrzej Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 90
Malczyk Krzysztof Faculty of Economics and International Relations 1
Malec Piotr Faculty of Economics and International Relations Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 7
Malina Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 76
Małecka-Łyszczek Magdalena ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 44
Małecki Jan Marian Interdepartmental Unit Katedra Historii Gospodarczej 18
Małecki Piotr Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 29
Małecki Piotr Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 115
Małkowska Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 31
Małkus Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 87
Mamcarczyk Mariola ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 6
Mamica Łukasz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 90
Manczak Iryna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 18
Marchewka Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 13
Marcinkowska Ewa ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 109
Markiewicz Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 49
Markowska-Bochenek Dorota Faculty of Management Katedra Rachunkowości 8
Marona Bartłomiej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 62
Maroń Jolanta ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 2
Marszałek Adam 7
Marszycka Małgorzata Interdepartmental Unit Katedra Studiów Europejskich 1
Martyniak Zbigniew Faculty of Management Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 122
Maryńczak Rafał Faculty of Management Katedra Marketingu 5
Marzec Jerzy ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 65
Masłowska Anna Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem 7
Masny Andrzej Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 9
Maślanka Tomasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 29
Matyjaszek Jarosław Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 9
Mazur Błażej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Empirycznych Analiz Stabilności Gospodarczej 28
Mazur Stanisław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 161
Mazurczak-Mąka Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 18
Maźnica Łukasz Faculty of Economics and International Relations 7
Mączka Lucyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 35
Medoń-Wosz Anita ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 19
Mendrek Aneta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Karnego 4
Mendys Stanisław Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 3
Mentel Janusz Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 14
Mesjasz Czesław ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 149
Mesjasz Lidia ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 57
Mędrala Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 20
Michalik Adam ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 14
Michalik Zbigniew ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 52
Michałowska Kinga ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 32
Micherda Bronisław Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 209
Michorowski Michał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 10
Mierzejewska Ewa Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Mierzwa Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 18
Miklaszewska Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 113
Miklaszewski Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 112
Mikołajczyk Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 56
Miksiewicz-Strugacz Marzena Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń 1
Mikulski Mieczysław Interdepartmental Unit Katedra Gospodarki Regionalnej 10
Mikuła Bogusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 199
Mikułowski Pomorski Jerzy Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 122
Miłkowska Alicja Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 1
Miodunka Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 12
Mirek Jolanta ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 77
Mirowski Piotr Faculty of Management 2
Misiołek Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 43
Misiuda Krzysztof Interdepartmental Unit Katedra Finansów 1
Misztur Tomasz Faculty of Management Katedra Systemów Obliczeniowych 4
Miś Alicja ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 90
Miś Grzegorz College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 15
Miśniakiewicz Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 70
Mituś Ambroży ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 50
Mizdrak Inga ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 23
Młodkowski Paweł Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 6
Młynarczyk-Misiuda Jolanta Interdepartmental Unit Katedra Finansów 4
Moddelmog-Anweiler Emilia Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 4
Modrzejewska Anita Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 17
Mokrzycka Justyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 1
Molendowski Edward ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 94
Molo Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 24
Morajda Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 64
Moras Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 4
Morawczyński Rafał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 80
Motyka Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 13
Moździerz Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 32
Możdżeń Michał ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 11
Mroczek Arkadiusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 22
Mrówka Jerzy Faculty of Management 1
Mrówka Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 10
Mucha Krystian ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 21
Müller Renata Dział Nauki i Transferu Wiedzy 1
Murzyn-Kupisz Monika Faculty of Public Economy and Administration Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 89
Musiał-Malago' Monika ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 41
Mynarski Stefan Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 291