A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Machaczka Józef Faculty of Economics and International Relations Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 42
Machaczka Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 32
Machaczka Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 14
Machnik-Pado Agata Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 4
Maciaszek Janusz Interdepartmental Unit Katedra Finansów 3
Maciejewski Marek ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 29
Maciejowska Elżbieta Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 28
Maciejowski Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 49
Maciuszek Marek Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 6
Madej Jan ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 32
Major Michał ORCID Faculty of Management Katedra Statystyki 27
Maj-Waśniowska Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 21
Makieła Kamil ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 1
Makowiec Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 50
Makowski Mariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 10
Makówka Małgorzata Faculty of Management Katedra Badań Konsumpcji 12
Malawski Andrzej Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 70
Malec Piotr Faculty of Economics and International Relations Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 1
Malina Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 48
Małecka-Łyszczek Magdalena ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 22
Małecki Jan Marian Interdepartmental Unit Katedra Historii Gospodarczej 16
Małecki Piotr Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 28
Małecki Piotr Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 85
Małkowska Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 16
Małkus Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 55
Mamica Łukasz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 62
Marchewka Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 1
Marcinkowska Ewa ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 90
Markiewicz Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 30
Markowska-Bochenek Dorota Faculty of Management Katedra Rachunkowości 8
Marona Bartłomiej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 27
Maroń Jolanta ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 1
Marszałek Adam 6
Marszycka Małgorzata Interdepartmental Unit Katedra Studiów Europejskich 1
Martyniak Zbigniew Faculty of Management Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 102
Maryńczak Rafał Faculty of Management Katedra Marketingu 5
Marzec Jerzy ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 43
Masłowska Anna Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem 1
Masny Andrzej Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 8
Maślanka Tomasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 21
Matyjaszek Jarosław Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 7
Mazur Błażej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Empirycznych Analiz Stabilności Gospodarczej 14
Mazur Stanisław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 90
Mączka Lucyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 32
Medoń-Wosz Anita ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 15
Mendrek Aneta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Karnego 1
Mendys Stanisław Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 2
Mentel Janusz Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 9
Mesjasz Czesław ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 103
Mesjasz Lidia ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 41
Mędrala Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 6
Michalik Adam ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 9
Michalik Zbigniew ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 39
Michałowska Kinga ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 13
Micherda Bronisław Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 152
Michorowski Michał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 1
Mierzejewska Ewa Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Mierzwa Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 17
Miklaszewska Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 82
Miklaszewski Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 94
Mikołajczyk Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 28
Miksiewicz-Strugacz Marzena Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń 1
Mikulski Mieczysław Interdepartmental Unit Katedra Gospodarki Regionalnej 10
Mikuła Bogusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 155
Mikułowski Pomorski Jerzy Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 98
Miłkowska Alicja Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 1
Miodunka Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 5
Mirek Jolanta ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 43
Misiołek Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 32
Miś Alicja ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 55
Miś Grzegorz College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 14
Miśniakiewicz Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 52
Mituś Ambroży ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 28
Mizdrak Inga ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 6
Młodkowski Paweł Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 6
Młynarczyk-Misiuda Jolanta Interdepartmental Unit Katedra Finansów 1
Modrzejewska Anita Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 8
Molendowski Edward ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 49
Molo Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 18
Morajda Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 53
Morawczyński Rafał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 61
Motyka Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 5
Moździerz Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 16
Mroczek Arkadiusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 10
Mrówka Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 9
Mucha Krystian ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 1
Müller Renata Dział Nauki i Transferu Wiedzy 1
Murzyn-Kupisz Monika Faculty of Public Economy and Administration Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 63
Musiał-Malago' Monika ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 26
Mynarski Stefan Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 280