A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Macałka Mateusz Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 11
Machaczka Józef Faculty of Economics and International Relations Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 11
Machaczka Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 29
Machaczka Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 20
Machnik-Pado Agata Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 6
Maciejewski Marek ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 38
Maciejowski Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 4
Maciuszek Marek Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 1
Madej Jan ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 23
Magiera Agata Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Magoń Karol ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 6
Major Michał ORCID Faculty of Management Katedra Statystyki 38
Maj-Waśniowska Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 20
Makieła Kamil ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 8
Makowiec Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 79
Makowski Mariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 32
Makówka Małgorzata Faculty of Management Katedra Badań Konsumpcji 1
Malawski Andrzej Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 31
Malczyk Krzysztof Faculty of Economics and International Relations 1
Malec Piotr Faculty of Economics and International Relations Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 7
Malina Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 37
Małecka-Łyszczek Magdalena ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 44
Małecki Jan Marian Interdepartmental Unit Katedra Historii Gospodarczej 3
Małecki Piotr Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 8
Małecki Piotr Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 52
Małkowska Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 19
Małkus Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 70
Mamcarczyk Mariola ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 6
Mamica Łukasz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 60
Manczak Iryna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 37
Marchewka Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 17
Marcinkowska Ewa ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 34
Markiewicz Aleksandra Faculty of Economics and International Relations 2
Markiewicz Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 25
Markowska-Bochenek Dorota Faculty of Management Katedra Rachunkowości 3
Marona Bartłomiej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 50
Maroń Jolanta ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 2
Marszałek Adam 4
Marszałek Agnieszka Faculty of Commodity Science 8
Maruszewska Natalia Faculty of Commodity Science 3
Marzec Jerzy ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 42
Masłowska Anna Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem 12
Maślanka Tomasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 26
Matyjaszek Jarosław Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 9
Mazur Błażej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Empirycznych Analiz Stabilności Gospodarczej 27
Mazur Stanisław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 139
Mazurczak-Mąka Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 23
Mazurek-Czarnecka Agnieszka College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 7
Mazurkiewicz Aleksandra Faculty of Finance and Law 2
Maźnica Łukasz Faculty of Economics and International Relations 11
Mączka Lucyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 3
Medoń-Wosz Anita ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 13
Mendrek Aneta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Karnego 10
Mendys Stanisław Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Mesjasz Czesław ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 92
Mesjasz Lidia ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 29
Mędrala Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 33
Michalik Adam ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 15
Michalik Zbigniew ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 31
Michałowska Kinga ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 48
Micherda Bronisław Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 96
Michorowski Michał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 13
Mierzejewski Mateusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 1
Mierzwa Dorota Faculty of Management 1
Miklaszewska Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 58
Miklaszewski Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 30
Mikołajczyk Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 46
Mikuła Bogusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 77
Mikułowski Pomorski Jerzy Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 46
Milka Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 2
Miodunka Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 18
Mirek Jolanta ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 49
Mirowski Piotr Faculty of Management 2
Misiołek Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 21
Misztur Tomasz Faculty of Management Katedra Systemów Obliczeniowych 4
Miś Alicja ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 53
Miś Grzegorz College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 4
Miśniakiewicz Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 40
Mituś Ambroży ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 61
Mizdrak Inga ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 26
Moddelmog-Anweiler Emilia Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 4
Modrzejewska Anita Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 14
Mokrzycka Justyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 1
Mokrzycka-Kogut Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 4
Molendowski Edward ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 85
Molo Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 20
Morajda Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 22
Moras Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 12
Morawczyński Rafał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 48
Motyka Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 15
Moździerz Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 34
Możdżeń Michał ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 27
Mroczek Arkadiusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 24
Mrówka Anita Faculty of Management 3
Mrówka Jerzy Faculty of Management 3
Mrówka Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 4
Mróz Justyna Faculty of Economics and International Relations 3
Mucha Krystian ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 33
Murzyn-Kupisz Monika Faculty of Public Economy and Administration Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 74
Musiał-Malago' Monika ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 36
Mynarska Ewa Faculty of Economics and International Relations 1
Myrda Anna Faculty of Management 3