A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Machaczka Józef Faculty of Economics and International Relations Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 85
Machaczka Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 45
Machaczka Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 26
Machnik-Pado Agata Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 5
Maciaszek Janusz Interdepartmental Unit Katedra Finansów 68
Maciaszek-Roberts Barbara Faculty of Management Katedra Informatyki 15
Maciejewski Marek ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 47
Maciejowska Elżbieta Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 105
Maciejowski Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 133
Maciuszek Marek Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 19
Madej Jan ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 40
Madej Wojciech Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 6
Magiera Agata Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Magoń Karol ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 3
Majchrzycka-Guzowska Alina Faculty of Production Economics Instytut Finansów 8
Majewski Henryk Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 9
Majewski Janusz Faculty of Production Economics Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Major Michał ORCID Faculty of Management Katedra Statystyki 47
Maj-Waśniowska Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 30
Makieła Kamil ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 6
Makowiec Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 87
Makowski Mariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 25
Makówka Małgorzata Faculty of Management Katedra Badań Konsumpcji 12
Maksymiak Elżbieta Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 6
Malawski Andrzej Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 129
Malczyk Krzysztof Faculty of Economics and International Relations 1
Malec Piotr Faculty of Economics and International Relations Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 7
Malina Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 116
Małecka-Łyszczek Magdalena ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 44
Małecki Jan Marian Interdepartmental Unit Katedra Historii Gospodarczej 52
Małecki Piotr Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 39
Małecki Piotr Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 124
Małecki Zdzisław Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 2
Małkowska Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 31
Małkus Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 87
Mamcarczyk Mariola ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 6
Mamica Łukasz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 90
Manczak Iryna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 18
Marchewka Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 13
Marcinkowska Ewa ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 164
Markiewicz Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 51
Markowska-Bochenek Dorota Faculty of Management Katedra Rachunkowości 8
Marona Bartłomiej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 62
Maroń Jolanta ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 2
Marszałek Adam 7
Marszycka Małgorzata Interdepartmental Unit Katedra Studiów Europejskich 3
Martyniak Zbigniew Faculty of Management Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 474
Maryański Andrzej Faculty of Production Economics Instytut Planowania i Ekonomiki Regionu 3
Maryńczak Rafał Faculty of Management Katedra Marketingu 5
Marzec Jerzy ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 65
Masłowska Anna Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem 7
Masny Andrzej Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 26
Mastalerz Jolanta Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Maślanka Tomasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 29
Matyjaszek Jarosław Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 9
Mayre Ludwik Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstwa Przemysłowego 17
Mazanek Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 5
Mazur Błażej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Empirycznych Analiz Stabilności Gospodarczej 28
Mazur Stanisław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 163
Mazurczak-Mąka Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 18
Maźnica Łukasz Faculty of Economics and International Relations 7
Mączka Krzysztof Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 1
Mączka Lucyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 61
Medoń-Wosz Anita ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 19
Mendrek Aneta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Karnego 4
Mendys Stanisław Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 3
Mentel Janusz Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 43
Mesjasz Czesław ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 199
Mesjasz Lidia ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 65
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 25
Mędrala Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 20
Michalewska Maria Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 1
Michalik Adam ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 14
Michalik Zbigniew ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 52
Michałowska Kinga ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 32
Micherda Bronisław Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 294
Michoń Ferdynand Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy 48
Michorowski Michał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 10
Mielecki Jacek Faculty of Management Katedra Matematyki 3
Mierzejewska Ewa Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Mierzwa Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 47
Miklaszewska Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 127
Miklaszewski Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 149
Mikołajczyk Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 56
Miksiewicz-Strugacz Marzena Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń 1
Mikulski Mieczysław Interdepartmental Unit Katedra Gospodarki Regionalnej 54
Mikuła Bogusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 213
Mikułowska Helena Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 35
Mikułowski Pomorski Jerzy Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 211
Miłkowska Alicja Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 33
Miodunka Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 12
Mirek Jolanta ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 77
Mirowski Piotr Faculty of Management 2
Misiaszek Zbigniew Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 37
Misiołek Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 50
Misiuda Krzysztof Interdepartmental Unit Katedra Finansów 3
Misztur Tomasz Faculty of Management Katedra Systemów Obliczeniowych 4
Miś Alicja ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 108
Miś Grzegorz College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 15
Miśniakiewicz Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 70
Mituś Ambroży ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 50
Mizdrak Inga ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 23
Młodkowski Paweł Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 6
Młynarczyk-Misiuda Jolanta Interdepartmental Unit Katedra Finansów 5
Młynarski Feliks Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 7
Moddelmog-Anweiler Emilia Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 4
Modrzejewska Anita Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 17
Mojmir Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 1
Mojżesz-Wlazły Grażyna Interdepartmental Unit Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 14
Mokrzycka Justyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 1
Molendowski Edward ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 118
Molo Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 24
Molo Marian Faculty of Economics of Trade Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 1
Monkiewicz Alfred Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Morajda Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 65
Moras Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 4
Morawczyński Rafał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 80
Moskal Zofia Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 3
Moszew Jan Faculty of Commodity Science Zakład Chemii 2
Motyka Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 13
Moździerz Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 32
Możdżeń Michał ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 11
Mroczek Arkadiusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 22
Mrówka Jerzy Faculty of Management 1
Mrówka Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 10
Mucha Krystian ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 21
Müller Renata Dział Nauki i Transferu Wiedzy 1
Murzyn-Kupisz Monika Faculty of Public Economy and Administration Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 93
Musiał-Malago' Monika ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 41
Mynarski Stefan Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 447
Myrdko Anna Faculty of Production Economics Instytut Finansów 12
Mysiński Aleksander Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 11
Mysona Mieczysław Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 78
Mytych Michał Interdepartmental Unit Katedra Nauk Politycznych 17