A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Machaczka Józef Faculty of Economics and International Relations Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 28
Maciaszek Janusz Interdepartmental Unit Katedra Finansów 56
Maciaszek-Roberts Barbara Faculty of Management Katedra Informatyki 15
Maciejowska Elżbieta Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 22
Maciejowski Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 31
Maciuszek Marek Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 8
Madej Wojciech Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 6
Majchrzycka-Guzowska Alina Faculty of Production Economics Instytut Finansów 8
Majewski Henryk Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 7
Majewski Janusz Faculty of Production Economics Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Maksymiak Elżbieta Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 6
Malawski Andrzej Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 22
Malina Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 28
Małecki Jan Marian Interdepartmental Unit Katedra Historii Gospodarczej 24
Małecki Piotr Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 3
Małecki Piotr Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 3
Małecki Zdzisław Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 2
Marcinkowska Ewa ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 42
Martyniak Zbigniew Faculty of Management Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 290
Maryański Andrzej Faculty of Production Economics Instytut Planowania i Ekonomiki Regionu 3
Masny Andrzej Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 2
Mastalerz Jolanta Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Mayre Ludwik Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstwa Przemysłowego 17
Mazanek Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 5
Mączka Krzysztof Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 1
Mączka Lucyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 21
Mesjasz Czesław ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 34
Mesjasz Lidia ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 3
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 21
Micherda Bronisław Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 67
Michoń Ferdynand Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy 48
Mierzwa Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 16
Miklaszewska Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 7
Miklaszewski Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 26
Mikulski Mieczysław Interdepartmental Unit Katedra Gospodarki Regionalnej 32
Mikułowska Helena Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 20
Mikułowski Pomorski Jerzy Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 78
Miłkowska Alicja Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 29
Misiaszek Zbigniew Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 37
Misiołek Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 1
Miś Alicja ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 7
Młynarski Feliks Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 7
Mojmir Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 1
Mojżesz-Wlazły Grażyna Interdepartmental Unit Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 13
Molendowski Edward ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 20
Molo Marian Faculty of Economics of Trade Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 1
Monkiewicz Alfred Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Morajda Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 1
Moskal Zofia Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 3
Moszew Jan Faculty of Commodity Science Zakład Chemii 2
Mynarski Stefan Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 106
Myrdko Anna Faculty of Production Economics Instytut Finansów 11
Mysiński Aleksander Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 11
Mysona Mieczysław Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 77
Mytych Michał Interdepartmental Unit Katedra Nauk Politycznych 17