A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:Surname and name Scientific unit Documents
Łoskiewicz Jerzy Faculty of Economics of Trade Institute of Commodity Science 2
Łoziak Danuta Faculty of Economics of Trade Institute of Commodity Science 5
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID