A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Lachner Jacek ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 14
Langer-Król Małgorzata Kancelaria Rektora 2
Lankosz Kazimierz Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 17
Laskowski Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 18
Laskowski Józef Andrzej Kwestura 1
Lasoń Bożena Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 3
Latosińska Agnieszka ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 6
Laurisz Norbert ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi 19
Lech Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 30
Legutko Agnieszka Faculty of Economics and International Relations 2
Lemler Dominika Biuro Programów Zagranicznych 1
Lenart Łukasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 22
Lesiak Grzegorz Faculty of Economics and International Relations 2
Leśniewski Paweł Faculty of Management 2
Lic Jan ORCID Faculty of Finance and Law Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 23
Lipecki Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 16
Lipieta Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 12
Lipieta Artur ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 9
Lis Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 15
Lisiakiewicz Rafał ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 22
Lisińska-Kuśnierz Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 23
Lisiński Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 16
Litwa Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 4
Lityńska Aleksandra Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 6
Lityński Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 21
Loranc-Borkowska Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 20
Lorencowicz Hanna Faculty of Economics and International Relations 2
Lubacha-Sember Judyta ORCID Faculty of Economics and International Relations 6
Luberda Małgorzata Faculty of Management 2
Luchter Bogusław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 129
Lula Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 34
Lupa Iwona Faculty of Management 4