A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Lachner Jacek ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 27
Langer-Król Małgorzata Kancelaria Rektora 2
Lankosz Kazimierz Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 59
Laskowska Izabella Faculty of Management Katedra Zachowań Organizacyjnych 1
Laskowski Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 23
Laskowski Józef Andrzej Kwestura 1
Lasoń Bożena Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 4
Lasoń Wojciech Faculty of Management Katedra Informatyki 4
Latocha Marcelina Faculty of Management 1
Latosińska Agnieszka ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 15
Laurisz Norbert ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi 65
Lech Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 24
Legut Józefa Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 3
Lelek-Jędrysek Magdalena Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Lelito Joanna Faculty of Economics of Trade Instytut Rachunkowości 8
Lemler Dominika Biuro Programów Zagranicznych 1
Lenart Łukasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 34
Lenczowska Marta Centrum e-Learningu 3
Lesiak Grzegorz Faculty of Economics and International Relations 1
Leśniak Agnieszka Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 20
Leśniak Dorota Interdepartmental Unit Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 15
Leśniak Marek Faculty of Finance Katedra Finansów 9
Leś-Wieczorek Danuta Faculty of Production Economics Instytut Organizacji i Zarządzania 1
Liberska Barbara Faculty of Production Economics Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 5
Lic Jan ORCID Faculty of Finance and Law Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 66
Lipecki Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 21
Lipiec Remigiusz Faculty of Finance Katedra Rynków Finansowych 20
Lipieta Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 35
Lipieta Artur ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 44
Lis Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 125
Lisiakiewicz Rafał ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 40
Lisińska-Kuśnierz Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 201
Lisiński Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 187
Listwan Jadwiga Studium Języków Obcych 2
Litewka Edward Faculty of Production Economics Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Litwa Anna Faculty of Management Katedra Rachunkowości 28
Litwa Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 41
Lityńska Aleksandra Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 95
Lityński Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 32
Loranc-Borkowska Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 46
Lorencowicz Hanna Faculty of Economics and International Relations 1
Lorenowicz Urszula Faculty of Economics and International Relations Katedra Makroekonomii 27
Lossow-Samkowa Barbara Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 7
Lubacha-Sember Judyta ORCID Faculty of Economics and International Relations 4
Luberda Małgorzata Faculty of Management 2
Luchter Bogusław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 212
Luchter Emil Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 5
Ludwiczak Bogdan Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 20
Lula Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 165
Lupa Iwona Faculty of Management 2