A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Lachner Jacek ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 15
Lankosz Kazimierz Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 38
Laskowska Izabella Faculty of Management Katedra Zachowań Organizacyjnych 1
Laskowski Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 8
Lasoń Bożena Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 1
Lasoń Wojciech Faculty of Management Katedra Informatyki 4
Latocha Marcelina Faculty of Management 1
Latosińska Agnieszka ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 12
Laurisz Norbert ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi 52
Lech Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 3
Legut Józefa Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 2
Lelek-Jędrysek Magdalena Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Lelito Joanna Faculty of Economics of Trade Instytut Rachunkowości 8
Lenart Łukasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 15
Lenczowska Marta Centrum e-Learningu 3
Leśniak Agnieszka Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 20
Leśniak Dorota Interdepartmental Unit Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 15
Leśniak Marek Faculty of Finance Katedra Finansów 9
Liberska Barbara Faculty of Production Economics Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 3
Lic Jan ORCID Faculty of Finance and Law Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 45
Lipecki Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 6
Lipiec Remigiusz Faculty of Finance Katedra Rynków Finansowych 20
Lipieta Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 25
Lipieta Artur ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 37
Lis Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 109
Lisiakiewicz Rafał ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 26
Lisińska-Kuśnierz Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 180
Lisiński Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 171
Listwan Jadwiga Studium Języków Obcych 2
Litwa Anna Faculty of Management Katedra Rachunkowości 26
Litwa Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 38
Lityńska Aleksandra Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 85
Lityński Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 17
Loranc-Borkowska Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 28
Lorenowicz Urszula Faculty of Economics and International Relations Katedra Makroekonomii 25
Lossow-Samkowa Barbara Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 7
Luchter Bogusław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 78
Luchter Emil Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 2
Ludwiczak Bogdan Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 15
Lula Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 138