A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Lachner Jacek ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 24
Lankosz Kazimierz Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 33
Laskowska Izabella Faculty of Management Katedra Zachowań Organizacyjnych 1
Laskowski Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 21
Lasoń Bożena Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 1
Lasoń Wojciech Faculty of Management Katedra Informatyki 3
Latocha Marcelina Faculty of Management 1
Latosińska Agnieszka ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 15
Laurisz Norbert ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi 59
Lech Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 15
Lelek-Jędrysek Magdalena Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Lemler Dominika Biuro Programów Zagranicznych 1
Lenart Łukasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 27
Lenczowska Marta Centrum e-Learningu 3
Leśniak Agnieszka Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 20
Leśniak Dorota Interdepartmental Unit Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 14
Leśniak Marek Faculty of Finance Katedra Finansów 9
Lic Jan ORCID Faculty of Finance and Law Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 60
Lipecki Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 17
Lipiec Remigiusz Faculty of Finance Katedra Rynków Finansowych 20
Lipieta Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 31
Lipieta Artur ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 42
Lis Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 78
Lisiakiewicz Rafał ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 36
Lisińska-Kuśnierz Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 172
Lisiński Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 134
Listwan Jadwiga Studium Języków Obcych 1
Litwa Anna Faculty of Management Katedra Rachunkowości 5
Litwa Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 39
Lityńska Aleksandra Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 68
Lityński Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 19
Loranc-Borkowska Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 36
Lorencowicz Hanna Faculty of Economics and International Relations 1
Lorenowicz Urszula Faculty of Economics and International Relations Katedra Makroekonomii 13
Lossow-Samkowa Barbara Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 1
Lubacha-Sember Judyta ORCID Faculty of Economics and International Relations 4
Luberda Małgorzata Faculty of Management 2
Luchter Bogusław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 183
Ludwiczak Bogdan Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Lula Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 151
Lupa Iwona Faculty of Management 2