A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Lachner Jacek ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 15
Lankosz Kazimierz Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 20
Laskowska Izabella Faculty of Management Katedra Zachowań Organizacyjnych 1
Laskowski Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 8
Lasoń Bożena Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 1
Lasoń Wojciech Faculty of Management Katedra Informatyki 2
Latocha Marcelina Faculty of Management 1
Latosińska Agnieszka ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 12
Laurisz Norbert ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi 52
Lech Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 3
Lelek-Jędrysek Magdalena Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Lenart Łukasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 15
Lenczowska Marta Centrum e-Learningu 3
Leśniak Agnieszka Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 20
Leśniak Dorota Interdepartmental Unit Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 12
Leśniak Marek Faculty of Finance Katedra Finansów 8
Lic Jan ORCID Faculty of Finance and Law Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 45
Lipecki Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 6
Lipiec Remigiusz Faculty of Finance Katedra Rynków Finansowych 20
Lipieta Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 25
Lipieta Artur ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 37
Lis Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 63
Lisiakiewicz Rafał ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 26
Lisińska-Kuśnierz Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 152
Lisiński Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 126
Listwan Jadwiga Studium Języków Obcych 1
Litwa Anna Faculty of Management Katedra Rachunkowości 5
Litwa Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 38
Lityńska Aleksandra Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 59
Lityński Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 17
Loranc-Borkowska Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 28
Lorenowicz Urszula Faculty of Economics and International Relations Katedra Makroekonomii 8
Lossow-Samkowa Barbara Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 1
Luchter Bogusław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 55
Ludwiczak Bogdan Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Lula Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 125