A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Lachner Jacek ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 8
Lankosz Kazimierz Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 13
Laskowski Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 4
Latosińska Agnieszka ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 3
Laurisz Norbert ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi 33
Lenart Łukasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 3
Lenczowska Marta Centrum e-Learningu 3
Leśniak Agnieszka Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 18
Leśniak Dorota Interdepartmental Unit Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 2
Leśniak Marek Faculty of Finance Katedra Finansów 2
Lic Jan ORCID Faculty of Finance and Law Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 28
Lipiec Remigiusz Faculty of Finance Katedra Rynków Finansowych 18
Lipieta Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 18
Lipieta Artur ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 17
Lis Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 31
Lisiakiewicz Rafał ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 10
Lisińska-Kuśnierz Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 76
Lisiński Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 84
Litwa Anna Faculty of Management Katedra Rachunkowości 1
Litwa Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 27
Lityńska Aleksandra Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 33
Lityński Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 11
Loranc-Borkowska Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 18
Lorenowicz Urszula Faculty of Economics and International Relations Katedra Makroekonomii 5
Luchter Bogusław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 21
Lula Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 47