A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Lachner Jacek ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 1
Lankosz Kazimierz Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 5
Laskowski Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 1
Laurisz Norbert ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi 9
Leśniak Agnieszka Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 7
Leśniak Marek Faculty of Finance Katedra Finansów 1
Lic Jan ORCID Faculty of Finance and Law Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 4
Lipiec Remigiusz Faculty of Finance Katedra Rynków Finansowych 4
Lipieta Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 8
Lipieta Artur ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 3
Lis Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 8
Lisiakiewicz Rafał ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 3
Lisińska-Kuśnierz Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 20
Lisiński Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 70
Litwa Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 9
Lityńska Aleksandra Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 12
Lityński Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 3
Loranc-Borkowska Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 2
Lorenowicz Urszula Faculty of Economics and International Relations Katedra Makroekonomii 1
Luchter Bogusław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 7
Lula Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 13