A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Lachner Jacek ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 2
Lankosz Kazimierz Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 43
Laskowska Grażyna Faculty of Production Economics Instytut Organizacji i Zarządzania 3
Laskowski Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 2
Laskowski Szczęsław Studium Doskonalenia Kadr Kierowniczych 4
Lasoń Wojciech Faculty of Management Katedra Informatyki 4
Latosińska Agnieszka ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 1
Laurisz Norbert ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi 28
Legut Józefa Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 3
Lelito Joanna Faculty of Economics of Trade Instytut Rachunkowości 8
Lenart Łukasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 2
Leśniak Agnieszka Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 16
Leśniak Dorota Interdepartmental Unit Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 15
Leśniak Marek Faculty of Finance Katedra Finansów 8
Leś-Wieczorek Danuta Faculty of Production Economics Instytut Organizacji i Zarządzania 4
Liberska Barbara Faculty of Production Economics Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 18
Lic Jan ORCID Faculty of Finance and Law Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 24
Lidwin-Piotrowska Ewa Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 3
Lipiec Remigiusz Faculty of Finance Katedra Rynków Finansowych 14
Lipieta Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 14
Lipieta Artur ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 25
Lis Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 103
Lisiakiewicz Rafał ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 4
Lisińska-Kuśnierz Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 141
Lisiński Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 167
Lisowski Aleksander Faculty of Economics of Trade Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 1
Listwan Jadwiga Studium Języków Obcych 2
Litewka Edward Faculty of Production Economics Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 2
Litewka Leonard Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 30
Litwa Anna Faculty of Management Katedra Rachunkowości 33
Litwa Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 28
Lityńska Aleksandra Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 84
Lityński Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 7
Loranc-Borkowska Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 14
Lorenowicz Urszula Faculty of Economics and International Relations Katedra Makroekonomii 26
Lossow-Samkowa Barbara Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 7
Luchter Anna Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 5
Luchter Bogusław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 70
Luchter Emil Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 27
Ludwiczak Bogdan Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 20
Lula Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 95