A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Kaczmarek Jarosław ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 7
Kaczor Joanna Faculty of Finance Katedra Finansów 1
Kafel Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 2
Kalemba Bogumił Interdepartmental Unit Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 5
Kalisz Józef Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 3
Kałkowski Leszek Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 22
Kamińska-Blichowska Teresa Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 11
Kaniewski Jacek Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 11
Kapko Jerzy Faculty of Commodity Science Katedra Chemii 1
Karaś Wanda Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Karpiel Łucja Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 9
Karska Alina Faculty of Management Katedra Statystyki 11
Karteczka Jacek Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 3
Karwińska Anna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 41
Kasprzyk Leszek Faculty of Production Economics Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 5
Kawa Mieczysław Faculty of Economics of Trade Instytut Rachunkowości 8
Kędzior Władysław ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 44
Kędziora Anna Faculty of Commodity Science Laboratorium Badawcze Wydziału Towaroznawstwa 3
Kędziorek Felicja Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 15
Kękuś Zbigniew Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 28
Kielbratowski Ryszard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 1
Kiełb Lesław Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 1
Kieniewicz Barbara ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 9
Kisiel Przemysław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 2
Klich Jacek ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi 16
Klima Stanisława ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 11
Klimek Barbara Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 10
Klimkowska Regina Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 8
Knapik Jan Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 33
Kocoń-Brońska Danuta Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 10
Koczanowski Janusz Faculty of Public Economy and Administration Katedra Prawa Publicznego 12
Koczyński Wojciech Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 7
Kolbusz Franciszek Interdepartmental Unit Katedra Polityki Agrarnej i Spółdzielczości 12
Kolek Jan Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 18
Kolek Zofia Faculty of Commodity Science Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 17
Kolendowski Jerzy Faculty of Management Katedra Informatyki 7
Kondratowicz-Pietruszka Elżbieta ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Chemii Ogólnej 27
Kopeć Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 3
Kornaś Jerzy ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 24
Korta Stefan Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 2
Kosecki Andrzej Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 7
Kosek Adam Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 4
Kosek-Wojnar Maria ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 23
Kosiec Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 3
Kosiorowska Maria Faculty of Finance Katedra Matematyki 10
Kot Janusz Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 10
Kot Stanisław Maciej Faculty of Management Katedra Statystyki 36
Kowalczyk Jerzy Faculty of Production Economics Instytut Organizacji i Zarządzania 8
Kowalska-Grudzień Alicja Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 20
Kowalski Aleksander Faculty of Economics and International Relations Katedra Teorii Ekonomii 7
Kozieł Bogdan Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy 5
Kozieł Józef Interdepartmental Unit Dział Spraw Pracowniczych 9
Kozień Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 4
Kozina Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 16
Kozioł Leszek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 32
Kozłowski Tomasz Interdepartmental Unit Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 10
Krełowska-Kułas Maria Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 43
Król Teresa Interdepartmental Unit Katedra Nauk Politycznych 8
Kruczała Jerzy Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 33
Kruczek-Patko Anna Interdepartmental Unit Katedra Polityki Agrarnej i Spółdzielczości 11
Krüger Jadwiga Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 3
Kruk Marta Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Krzyszkowski Krzysztof Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Krzyściak Ewa Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 1
Krzywda Danuta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 33
Księżyk Marianna Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 8
Kubala Jolanta Faculty of Finance Katedra Matematyki 8
Kubit Józef Faculty of Economics of Trade Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 2
Kubowicz Piotr Faculty of Finance Katedra Matematyki 7
Kuchmacz Jerzy ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 4
Kudełka Wanda ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 1
Kudłacz Tadeusz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 36
Kudrys Sabina Faculty of Management Katedra Matematyki 1
Kuklok Karol Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 3
Kukuła Karol Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 44
Kulis Irena Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 6
Kultys Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 1
Kuraś Marian Faculty of Management Katedra Informatyki 36
Kurek Helena Faculty of Management Katedra Rachunkowości 11
Kurkiewicz Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 18
Kusak Leszek ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 12
Kusz Stefan Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 3
Kwiecień Władysław Faculty of Economics of Trade Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 12
Kwieciński Mirosław Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 10