A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Kalemba Bogumił Interdepartmental Unit Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 3
Kalisz Józef Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 3
Kałkowski Leszek Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 4
Kamińska-Blichowska Teresa Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 3
Kaniewski Jacek Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 5
Kapko Jerzy Faculty of Commodity Science Katedra Chemii 1
Karaś Wanda Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Karpiel Łucja Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 3
Karska Alina Faculty of Management Katedra Statystyki 3
Karwińska Anna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 16
Kasprzyk Leszek Faculty of Production Economics Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 3
Kawa Mieczysław Faculty of Economics of Trade Instytut Rachunkowości 5
Kędzior Władysław ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 13
Kędziorek Felicja Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 13
Kękuś Zbigniew Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 2
Kieniewicz Barbara ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 2
Klich Jacek ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi 2
Klima Stanisława ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 1
Klimek Barbara Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 2
Klimkowska Regina Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 2
Knapik Jan Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 14
Kocoń-Brońska Danuta Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 3
Koczanowski Janusz Faculty of Public Economy and Administration Katedra Prawa Publicznego 2
Kolek Jan Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 3
Kolek Zofia Faculty of Commodity Science Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 2
Kolendowski Jerzy Faculty of Management Katedra Informatyki 1
Kondratowicz-Pietruszka Elżbieta ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Chemii Ogólnej 6
Kornaś Jerzy ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 9
Kosecki Andrzej Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 1
Kosek Adam Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 4
Kosek-Wojnar Maria ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 3
Kosiorowska Maria Faculty of Finance Katedra Matematyki 2
Kot Stanisław Maciej Faculty of Management Katedra Statystyki 9
Kowalczyk Jerzy Faculty of Production Economics Instytut Organizacji i Zarządzania 6
Kowalska-Grudzień Alicja Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 9
Kowalski Aleksander Faculty of Economics and International Relations Katedra Teorii Ekonomii 2
Kozieł Bogdan Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy 2
Kozieł Józef Interdepartmental Unit Dział Spraw Pracowniczych 3
Kozina Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 4
Kozioł Leszek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 9
Kozłowski Tomasz Interdepartmental Unit Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 2
Krełowska-Kułas Maria Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 14
Kruczała Jerzy Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 13
Kruczek-Patko Anna Interdepartmental Unit Katedra Polityki Agrarnej i Spółdzielczości 7
Krüger Jadwiga Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Kruk Marta Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Krzywda Danuta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 9
Księżyk Marianna Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 5
Kubala Jolanta Faculty of Finance Katedra Matematyki 4
Kubit Józef Faculty of Economics of Trade Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 2
Kubowicz Piotr Faculty of Finance Katedra Matematyki 2
Kudłacz Tadeusz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 11
Kuklok Karol Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 3
Kukuła Karol Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 10
Kulis Irena Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 6
Kuraś Marian Faculty of Management Katedra Informatyki 11
Kurek Helena Faculty of Management Katedra Rachunkowości 7
Kurkiewicz Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 5
Kusak Leszek ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 1
Kusz Stefan Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 2
Kwiecień Władysław Faculty of Economics of Trade Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 10
Kwieciński Mirosław Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 4