A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Kabat-Rudnicka Danuta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 6
Kaczmarek Jarosław ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 56
Kaczor Joanna Faculty of Finance Katedra Finansów 1
Kafel Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 31
Kajrunajtys Danuta Faculty of Management Katedra Informatyki 2
Kalemba Bogumił Interdepartmental Unit Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 6
Kalisz Józef Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 3
Kałkowski Leszek Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 54
Kamińska-Blichowska Teresa Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 14
Kania Barbara Interdepartmental Unit Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 5
Kaniewski Jacek Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 39
Kapko Jerzy Faculty of Commodity Science Katedra Chemii 1
Kapusta Piotr 2
Karaś Piotr ORCID Faculty of Finance and Law Katedra Bankowości 4
Karaś Wanda Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Karoń Tomasz Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 1
Karpiel Łucja Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 28
Karska Alina Faculty of Management Katedra Statystyki 12
Karteczka Jacek Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 3
Karwińska Anna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 68
Kasperowicz-Stępień Alicja ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 7
Kasprzyk Leszek Faculty of Production Economics Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 5
Kawa Mieczysław Faculty of Economics of Trade Instytut Rachunkowości 8
Kawa Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 8
Kawiorska Dorota ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 9
Kędzior Władysław ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 84
Kędziora Anna Faculty of Commodity Science Laboratorium Badawcze Wydziału Towaroznawstwa 3
Kędziorek Felicja Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 15
Kękuś Zbigniew Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 29
Kieniewicz Barbara ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 11
Kisiel Przemysław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 24
Klecha Tadeusz Faculty of Finance Katedra Matematyki 5
Klich Jacek ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi 66
Klima Stanisława ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 34
Klimczyk-Bryk Małgorzata Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 13
Klimek Barbara Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 14
Klimkowska Regina Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 20
Klose Leszek Faculty of Finance Katedra Rynków Finansowych 2
Knapik Jan Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 36
Kochan Elżbieta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Kocoń-Brońska Danuta Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 12
Koczanowski Janusz Faculty of Public Economy and Administration Katedra Prawa Publicznego 22
Koczyński Wojciech Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 7
Kolanowski Tomasz Interdepartmental Unit Katedra Polityki Agrarnej i Spółdzielczości 4
Kolbusz Franciszek Interdepartmental Unit Katedra Polityki Agrarnej i Spółdzielczości 33
Kolek Jan Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 43
Kolek Zofia Faculty of Commodity Science Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 38
Kolendowski Jerzy Faculty of Management Katedra Informatyki 9
Kołdras Sylwia Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 2
Kondratowicz-Pietruszka Elżbieta ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Chemii Ogólnej 59
Kopeć Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 26
Kornaś Jerzy ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 36
Korta Stefan Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 9
Kosała Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 7
Kosecki Andrzej Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 10
Kosek Adam Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 4
Kosek-Wojnar Maria ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 46
Kosiec Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 18
Kosiorowska Maria Faculty of Finance Katedra Matematyki 16
Kot Janusz Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 17
Kot Stanisław Maciej Faculty of Management Katedra Statystyki 60
Kotulewicz-Wisińska Karolina ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 1
Kowalczyk Jerzy Faculty of Production Economics Instytut Organizacji i Zarządzania 9
Kowalik Jerzy Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 1
Kowalska-Grudzień Alicja Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 19
Kowalski Aleksander Faculty of Economics and International Relations Katedra Teorii Ekonomii 10
Kozieł Bogdan Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy 5
Kozieł Józef Interdepartmental Unit Dział Spraw Pracowniczych 7
Kozień Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 24
Kozina Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 56
Kozioł Leszek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 68
Kozłowski Tomasz Interdepartmental Unit Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 16
Kożuch Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 29
Krajewska Sylwia ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Krawiec Zdzisław Interdepartmental Unit Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 1
Krełowska-Kułas Maria Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 89
Król Teresa Interdepartmental Unit Katedra Nauk Politycznych 14
Kruczała Jerzy Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 33
Kruczek-Patko Anna Interdepartmental Unit Katedra Polityki Agrarnej i Spółdzielczości 11
Krüger Jadwiga Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 3
Kruk Marta Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Krzemiński Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 1
Krzyszkowski Krzysztof Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Krzyściak Ewa Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 12
Krzywda Danuta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 46
Krzyżak Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 3
Księżyk Marianna Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 9
Kubala Jolanta Faculty of Finance Katedra Matematyki 7
Kubit Józef Faculty of Economics of Trade Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 2
Kubowicz Piotr Faculty of Finance Katedra Matematyki 8
Kuchmacz Jerzy ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 19
Kudełka Wanda ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 22
Kudełko Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 5
Kudłacz Tadeusz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 91
Kudrys Sabina Faculty of Management Katedra Matematyki 1
Kuklok Karol Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 3
Kukuła Karol Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 62
Kulas Piotr Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 3
Kulis Irena Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 9
Kultys Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 5
Kuraś Marian Faculty of Management Katedra Informatyki 187
Kurek Helena Faculty of Management Katedra Rachunkowości 13
Kurkiewicz Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 32
Kurowski Piotr Interdepartmental Unit Katedra Finansów 5
Kusak Leszek ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 12
Kusz Stefan Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 2
Kuziak Mariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 22
Kuźnik-Bąk Małgorzata Faculty of Management Katedra Informatyki 2
Kwiecień Roman ORCID Faculty of Finance and Law Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 7
Kwiecień Władysław Faculty of Economics of Trade Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 11
Kwiecińska Dorota Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 5
Kwieciński Mirosław Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 44