A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Kabat-Rudnicka Danuta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 30
Kaczmarek Jarosław ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 110
Kaczor Joanna Faculty of Finance Katedra Finansów 3
Kafel Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 22
Kafel Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 88
Kajrunajtys Danuta Faculty of Management Katedra Informatyki 4
Kalemba Bogumił Interdepartmental Unit Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 6
Kalisz Józef Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 3
Kałkowski Leszek Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 65
Kamińska-Blichowska Teresa Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 18
Kania Barbara Interdepartmental Unit Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 6
Kania Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 13
Kaniewski Jacek Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 72
Kapera Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 30
Kapko Jerzy Faculty of Commodity Science Katedra Chemii 1
Kapusta Piotr 2
Karaś Piotr ORCID Faculty of Finance and Law Katedra Bankowości 19
Karaś Wanda Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Karoń Tomasz Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 5
Karpiel Łucja Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 46
Karska Alina Faculty of Management Katedra Statystyki 16
Karteczka Jacek Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 3
Karwińska Anna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 151
Karwiński Marcin ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 13
Karwoth-Zielińska Dominika ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 4
Kasperowicz-Stępień Alicja ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 17
Kasprzyk Leszek Faculty of Production Economics Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 5
Kawa Mieczysław Faculty of Economics of Trade Instytut Rachunkowości 5
Kawa Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 48
Kawecka Agnieszka ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 7
Kawiorska Dorota ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 17
Kaźmierczyk Aneta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 9
Kelm Hanna Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 4
Kędzior Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 34
Kędzior Władysław ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 135
Kędziora Anna Faculty of Commodity Science Laboratorium Badawcze Wydziału Towaroznawstwa 4
Kędziorek Felicja Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 15
Kękuś Zbigniew Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 29
Kielijan Anna Faculty of Finance Katedra Prawa 7
Kieniewicz Barbara ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 14
Kisiel Przemysław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 63
Klecha Tadeusz Faculty of Finance Katedra Matematyki 17
Klecha-Tylec Karolina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 14
Klich Jacek ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi 110
Klima Stanisława ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 57
Klimczyk Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 4
Klimczyk-Bryk Małgorzata Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 16
Klimek Barbara Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 27
Klimek Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 6
Klimkowska Regina Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 37
Klonowska Alina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 1
Klose Leszek Faculty of Finance Katedra Rynków Finansowych 5
Kluska Katarzyna Faculty of Management Katedra Rachunkowości 14
Kłak Czesław Faculty of Economics and International Relations Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 3
Knapik Jan Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 37
Kochan Elżbieta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 4
Kochaniak Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 7
Kocoń-Brońska Danuta Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 12
Koczanowski Janusz Faculty of Public Economy and Administration Katedra Prawa Publicznego 38
Koczyński Wojciech Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 7
Kolanowski Tomasz Interdepartmental Unit Katedra Polityki Agrarnej i Spółdzielczości 4
Kolbusz Franciszek Interdepartmental Unit Katedra Polityki Agrarnej i Spółdzielczości 38
Kolegowicz Konrad ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 32
Kolek Jan Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 50
Kolek Zofia Faculty of Commodity Science Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 80
Kolendowski Jerzy Faculty of Management Katedra Informatyki 9
Kołdras Sylwia Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 2
Kondratowicz-Pietruszka Elżbieta ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Chemii Ogólnej 115
Kopeć Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 74
Kopyciński Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 12
Kornafel Marta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 2
Kornaś Jerzy ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 66
Korta Stefan Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 30
Kosała Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 34
Kosecki Andrzej Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 19
Kosek Adam Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 4
Kosek-Wojnar Maria ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 96
Kosiec Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 38
Kosiorowska Maria Faculty of Finance Katedra Matematyki 31
Kosiorowski Daniel ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 21
Kostrzewska Jadwiga ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 10
Kostrzewski Maciej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 9
Kot Dobrosław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 6
Kot Janusz Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 17
Kot Stanisław Maciej Faculty of Management Katedra Statystyki 91
Koterwa Marcin Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 25
Kotulewicz-Wisińska Karolina ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 5
Kotulska Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 19
Kowalczyk Jerzy Faculty of Production Economics Instytut Organizacji i Zarządzania 10
Kowalik Jerzy Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 2
Kowalik Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 34
Kowalska-Grudzień Alicja Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 19
Kowalski Aleksander Faculty of Economics and International Relations Katedra Teorii Ekonomii 20
Kowalski Ryszard ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 13
Kozieł Bogdan Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy 5
Kozieł Józef Interdepartmental Unit Dział Spraw Pracowniczych 7
Kozień Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 39
Kozina Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 153
Kozioł Leszek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 152
Kozioł Michał Faculty of Management Katedra Informatyki 7
Kozioł Wojciech ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 18
Kozłowski Rafał 1
Kozłowski Tomasz Interdepartmental Unit Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 16
Kożuch Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 80
Krajewska Sylwia ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 5
Krasodomska Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 39
Krawczyk Karolina Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 2
Krawiec Zdzisław Interdepartmental Unit Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 6
Krełowska-Kułas Maria Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 108
Król Teresa Interdepartmental Unit Katedra Nauk Politycznych 14
Kruczała Jerzy Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 33
Kruczek-Patko Anna Interdepartmental Unit Katedra Polityki Agrarnej i Spółdzielczości 11
Krüger Jadwiga Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 3
Kruk Marta Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Kruk Sylwia ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 8
Krzemiński Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 19
Krzyszkowski Krzysztof Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Krzyściak Ewa Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 12
Krzywda Danuta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 89
Krzyżak Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 15
Księżyk Marianna Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 9
Kubacka Dominika Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 23
Kubala Jolanta Faculty of Finance Katedra Matematyki 7
Kubińska Elżbieta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 9
Kubit Józef Faculty of Economics of Trade Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 2
Kubowicz Piotr Faculty of Finance Katedra Matematyki 10
Kuchmacz Jerzy ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 32
Kudełka Wanda ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 66
Kudełko Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 46
Kuder Dorota ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 6
Kudłacz Michał ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 9
Kudłacz Tadeusz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 252
Kudrys Sabina Faculty of Management Katedra Matematyki 1
Kukiełka Marcin Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 4
Kuklok Karol Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 3
Kukuła Karol Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 70
Kukuryk Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 13
Kulas Piotr Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 7
Kulis Irena Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 16
Kulisa Beata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 26
Kultys Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 19
Kuraś Marian Faculty of Management Katedra Informatyki 187
Kurek Bartosz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 17
Kurek Helena Faculty of Management Katedra Rachunkowości 26
Kurkiewicz Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 71
Kurowski Piotr Interdepartmental Unit Katedra Finansów 6
Kusak Leszek ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 35
Kusio Tomasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 2
Kusz Stefan Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 2
Kuziak Mariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 48
Kuźnik-Bąk Małgorzata Faculty of Management Katedra Informatyki 3
Kwarcińska Katarzyna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 4
Kwarciński Tomasz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 9
Kwiatek Karol Faculty of Public Economy and Administration Katedra Gospodarki Regionalnej 1
Kwiecień Roman ORCID Faculty of Finance and Law Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 41
Kwiecień Władysław Faculty of Economics of Trade Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 11
Kwiecińska Dorota Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 18
Kwieciński Mirosław Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 101