A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Kabaja Bartłomiej ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 14
Kabat-Rudnicka Danuta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 82
Kaczmarczyk Bogusław Faculty of Finance 8
Kaczmarczyk-Kuruc Sabina Faculty of Commodity Science 3
Kaczmarek Jarosław ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 180
Kaczor Joanna Faculty of Finance Katedra Finansów 3
Kafel Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 92
Kafel Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 150
Kajrunajtys Danuta Faculty of Management Katedra Informatyki 14
Kalemba Bogumił Interdepartmental Unit Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 5
Kalemba Krzysztof Faculty of Management 1
Kalisz Józef Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 1
Kałkowski Leszek Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 69
Kamińska-Blichowska Teresa Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 20
Kamusella Tomasz Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 1
Kanclerz Jakub College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 1
Kandzia Jan Studium Języków Obcych 1
Kania Aneta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 3
Kania Barbara Interdepartmental Unit Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 6
Kania Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 35
Kaniewski Jacek Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 74
Kapera Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 69
Kapitański Piotr 1
Kapko Jerzy Faculty of Commodity Science Katedra Chemii 1
Kapusta Piotr 2
Karaś Piotr ORCID Faculty of Finance and Law Katedra Bankowości 44
Karaś Wanda Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Karkoszka Justyna Faculty of Economics and International Relations 2
Karoń Tomasz Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 5
Karpiel Łucja Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 47
Karska Alina Faculty of Management Katedra Statystyki 17
Karteczka Jacek Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 3
Karwińska Anna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 260
Karwiński Marcin ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 30
Karwoth-Zielińska Dominika ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 16
Kasperowicz-Stępień Alicja ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 56
Kasperska Marzena Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 11
Kasprzyk Leszek Faculty of Production Economics Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 5
Kaszowska-Mojsa Jagoda ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 1
Kawa Barbara ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 9
Kawa Mieczysław Faculty of Economics of Trade Instytut Rachunkowości 5
Kawa Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 94
Kawalec Marcin Faculty of Economics and International Relations 2
Kawecka Agnieszka ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 38
Kawiorska Dorota ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 28
Kawka Janusz Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 1
Kaźmierczyk Aneta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 45
Kądziołka-Zaręba Agnieszka Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 1
Kątnik-Prokop Justyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 20
Kelm Hanna Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 14
Kendzierawska Anna Faculty of Commodity Science 1
Kędzierski Marcin ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Stosunków Międzynarodowych 54
Kędzior Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 91
Kędzior Władysław ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 172
Kędziora Anna Faculty of Commodity Science Laboratorium Badawcze Wydziału Towaroznawstwa 4
Kędziorek Felicja Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 11
Kękuś Zbigniew Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 29
Kępa Lucyna College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 3
Kielijan Anna Faculty of Finance Katedra Prawa 11
Kieniewicz Barbara ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 14
Kijak-Bloch Marta Faculty of Economics and International Relations Katedra Nauk Politycznych 1
Kil Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 21
Kisiel Przemysław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 90
Klapa Julia ORCID Centrum Językowe , Zespół Języków Romańskich, Słowiańskich i Orientalnych 7
Klecha Tadeusz Faculty of Finance Katedra Matematyki 26
Klecha-Tylec Karolina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 40
Klich Jacek ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi 165
Klima Stanisława ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 66
Klimczak Łukasz Faculty of Economics and International Relations 1
Klimczyk Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 25
Klimczyk-Bryk Małgorzata Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 16
Klimek Barbara Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 30
Klimek Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 37
Klimkowska Regina Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 48
Klonowska Alina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 14
Klose Leszek Faculty of Finance Katedra Rynków Finansowych 5
Kluczewska Agnieszka Faculty of Finance Katedra Finansów Przedsiębiorstw 1
Kluska Katarzyna Faculty of Management Katedra Rachunkowości 17
Kłak Czesław Faculty of Economics and International Relations Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 11
Kłosowicz-Toborek Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 2
Knapik Jan Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 34
Knapik Oskar Faculty of Management Katedra Statystyki 14
Kochan Elżbieta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 18
Kochaniak Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 48
Kochel Laura ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 1
Kocoń-Brońska Danuta Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 12
Kocurek Krzysztof Faculty of Finance and Law Katedra Finansów 17
Koczanowski Janusz Faculty of Public Economy and Administration Katedra Prawa Publicznego 52
Koczyński Wojciech Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 7
Kolanowski Tomasz Interdepartmental Unit Katedra Polityki Agrarnej i Spółdzielczości 4
Kolbusz Franciszek Interdepartmental Unit Katedra Polityki Agrarnej i Spółdzielczości 38
Kolegowicz Konrad ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 71
Kolek Jan Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 51
Kolek Zofia Faculty of Commodity Science Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 96
Kolendowski Jerzy Faculty of Management Katedra Informatyki 9
Kołacz Jacek ORCID Faculty of Public Economy and Administration Katedra Prawa Publicznego 2
Kołdras Sylwia Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 2
Kondratowicz-Pietruszka Elżbieta ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Chemii Ogólnej 172
Konik Joanna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Kopeć Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 108
Kopyciński Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 36
Kornafel Marta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 10
Kornaś Jerzy ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 127
Korta Stefan Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 30
Kosała Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 72
Kosecki Andrzej Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 24
Kosek-Wojnar Maria ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 120
Kosidłowska Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 15
Kosiec Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 48
Kosiorowska Maria Faculty of Finance Katedra Matematyki 39
Kosiorowski Daniel ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 66
Kosiorowski Grzegorz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 6
Kostrzewska Jadwiga ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 35
Kostrzewski Maciej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 18
Kościółek Michał Faculty of Economics and International Relations 1
Kot Dobrosław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 22
Kot Janusz Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 17
Kot Stanisław Maciej Faculty of Management Katedra Statystyki 88
Koterwa Marcin Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 25
Kotulewicz-Wisińska Karolina ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 32
Kotulska Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 36
Kowalczyk Jerzy Faculty of Production Economics Instytut Organizacji i Zarządzania 10
Kowalik Jerzy Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 3
Kowalik Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 59
Kowalska-Grudzień Alicja Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 17
Kowalski Aleksander Faculty of Economics and International Relations Katedra Teorii Ekonomii 31
Kowalski Ryszard ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 28
Kozera Piotr Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 13
Kozieł Bogdan Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy 5
Kozieł Józef Interdepartmental Unit Dział Spraw Pracowniczych 6
Kozień Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 69
Kozina Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 225
Kozioł Leszek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 242
Kozioł Michał Faculty of Management Katedra Informatyki 15
Kozioł Wojciech ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 52
Kozłowski Rafał 1
Kozłowski Tomasz Interdepartmental Unit Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 16
Kozubek Kinga Faculty of Management 1
Kożuch Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 113
Krajewska Sylwia ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 22
Krasodomska Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 110
Krawczyk Karolina Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 3
Krawczyk Marcin Faculty of Management 1
Krawiec Zdzisław Interdepartmental Unit Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 6
Krełowska-Kułas Maria Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 111
Król Grzegorz Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 2
Król Katarzyna ORCID Faculty of Finance and Law Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 14
Król Teresa Interdepartmental Unit Katedra Nauk Politycznych 14
Kruczała Jerzy Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 29
Kruczek-Patko Anna Interdepartmental Unit Katedra Polityki Agrarnej i Spółdzielczości 9
Krüger Jadwiga Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 3
Kruk Dariusz Faculty of Economics and International Relations 1
Kruk Sylwia ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 24
Krupa Marcin Faculty of Economics and International Relations 8
Krzemiński Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 66
Krzyszkowski Krzysztof Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Krzyściak Ewa Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 12
Krzywda Danuta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 112
Krzyżak Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 25
Księżyk Marianna Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 9
Kubacka Dominika Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 24
Kubala Jolanta Faculty of Finance Katedra Matematyki 7
Kubica Iwona Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 29
Kubica Tomasz Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Kubińska Elżbieta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 34
Kubit Józef Faculty of Economics of Trade Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 1
Kubowicz Piotr Faculty of Finance Katedra Matematyki 10
Kucharzyk Joanna Dział Współpracy Międzynarodowej 19
Kuchmacz Jerzy ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 49
Kuchta Elżbieta Faculty of Economics and International Relations 2
Kućka Ewelina Dział Nauki i Transferu Wiedzy 1
Kudełka Wanda ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 111
Kudełko Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 87
Kuder Dorota ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 32
Kudłacz Michał ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 36
Kudłacz Tadeusz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 307
Kudrys Sabina Faculty of Management Katedra Matematyki 1
Kukiełka Marcin Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 6
Kuklok Karol Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 2
Kukuła Karol Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 71
Kukuryk Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 26
Kulas Piotr Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 7
Kulis Irena Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 15
Kulisa Beata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 48
Kultys Anna Centrum Językowe 1
Kultys Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 27
Kulwicka Dorota Faculty of Finance and Law Dziekanat 1
Kuraś Marian Faculty of Management Katedra Informatyki 192
Kurek Andrzej Faculty of Finance and Law 1
Kurek Bartosz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 59
Kurek Helena Faculty of Management Katedra Rachunkowości 27
Kurkiewicz Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 115
Kurowski Piotr Interdepartmental Unit Katedra Finansów 6
Kurysia Bogusław Faculty of Economics and International Relations 1
Kusak Leszek ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 52
Kusio Tomasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 25
Kusz Stefan Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 1
Kuziak Mariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 80
Kuźnik-Bąk Małgorzata Faculty of Management Katedra Informatyki 3
Kwapień Piotr Faculty of Management 1
Kwarcińska Katarzyna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 34
Kwarciński Andrzej Faculty of Economics and International Relations Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 3
Kwarciński Tomasz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 30
Kwaśny Jakub ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 14
Kwiatek Karol Faculty of Public Economy and Administration Katedra Gospodarki Regionalnej 13
Kwiatkowski Łukasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 11
Kwiecień Roman ORCID Faculty of Finance and Law Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 71
Kwiecień Władysław Faculty of Economics of Trade Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 11
Kwiecińska Dorota Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 23
Kwieciński Mirosław Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 103