A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Kalemba Bogumił Interdepartmental Unit Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 1
Kalisz Józef Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 1
Kałkowski Leszek Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 1
Kamińska-Blichowska Teresa Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 2
Kaniewski Jacek Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 4
Kapko Jerzy Faculty of Commodity Science Katedra Chemii 1
Karaś Wanda Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Karpiel Łucja Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 1
Karska Alina Faculty of Management Katedra Statystyki 1
Karwińska Anna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 6
Kasprzyk Leszek Faculty of Production Economics Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 2
Kawa Mieczysław Faculty of Economics of Trade Instytut Rachunkowości 2
Kędzior Władysław ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 7
Kędziorek Felicja Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 7
Kękuś Zbigniew Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 2
Kieniewicz Barbara ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 2
Klich Jacek ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi 2
Klima Stanisława ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 1
Klimkowska Regina Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 2
Knapik Jan Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 6
Kocoń-Brońska Danuta Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 3
Koczanowski Janusz Faculty of Public Economy and Administration Katedra Prawa Publicznego 1
Kolek Jan Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 3
Kolek Zofia Faculty of Commodity Science Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 1
Kolendowski Jerzy Faculty of Management Katedra Informatyki 1
Kondratowicz-Pietruszka Elżbieta ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Chemii Ogólnej 4
Kornaś Jerzy ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 6
Kosecki Andrzej Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 1
Kosek-Wojnar Maria ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 2
Kosiorowska Maria Faculty of Finance Katedra Matematyki 2
Kot Stanisław Maciej Faculty of Management Katedra Statystyki 4
Kowalczyk Jerzy Faculty of Production Economics Instytut Organizacji i Zarządzania 3
Kowalska-Grudzień Alicja Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 5
Kowalski Aleksander Faculty of Economics and International Relations Katedra Teorii Ekonomii 2
Kozieł Bogdan Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy 2
Kozieł Józef Interdepartmental Unit Dział Spraw Pracowniczych 1
Kozina Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 4
Kozioł Leszek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 6
Kozłowski Tomasz Interdepartmental Unit Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 2
Krełowska-Kułas Maria Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 9
Kruczała Jerzy Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 7
Kruczek-Patko Anna Interdepartmental Unit Katedra Polityki Agrarnej i Spółdzielczości 5
Krzywda Danuta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 6
Księżyk Marianna Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 3
Kubala Jolanta Faculty of Finance Katedra Matematyki 3
Kubowicz Piotr Faculty of Finance Katedra Matematyki 1
Kudłacz Tadeusz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 5
Kukuła Karol Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 5
Kulis Irena Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 3
Kuraś Marian Faculty of Management Katedra Informatyki 8
Kurek Helena Faculty of Management Katedra Rachunkowości 2
Kurkiewicz Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 2
Kusak Leszek ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 1
Kwiecień Władysław Faculty of Economics of Trade Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 7
Kwieciński Mirosław Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 3