A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Kalemba Bogumił Interdepartmental Unit Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 1
Kalisz Józef Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 1
Kaniewski Jacek Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 1
Karaś Wanda Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Karwińska Anna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 3
Kędzior Władysław ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 2
Kędziorek Felicja Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Kękuś Zbigniew Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Kieniewicz Barbara ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 1
Klich Jacek ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi 1
Klima Stanisława ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 1
Klimkowska Regina Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 1
Knapik Jan Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 2
Koczanowski Janusz Faculty of Public Economy and Administration Katedra Prawa Publicznego 1
Kolek Jan Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 1
Kolendowski Jerzy Faculty of Management Katedra Informatyki 1
Kondratowicz-Pietruszka Elżbieta ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Chemii Ogólnej 1
Kornaś Jerzy ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 5
Kosek-Wojnar Maria ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 1
Kot Stanisław Maciej Faculty of Management Katedra Statystyki 1
Kowalczyk Jerzy Faculty of Production Economics Instytut Organizacji i Zarządzania 2
Kowalska-Grudzień Alicja Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Kowalski Aleksander Faculty of Economics and International Relations Katedra Teorii Ekonomii 1
Kozieł Józef Interdepartmental Unit Dział Spraw Pracowniczych 1
Kozina Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 2
Kozioł Leszek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 1
Kozłowski Tomasz Interdepartmental Unit Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 1
Krełowska-Kułas Maria Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 2
Kruczała Jerzy Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 2
Krzywda Danuta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Księżyk Marianna Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 3
Kubala Jolanta Faculty of Finance Katedra Matematyki 1
Kudłacz Tadeusz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 1
Kukuła Karol Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 1
Kuraś Marian Faculty of Management Katedra Informatyki 5
Kusak Leszek ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 1
Kwiecień Władysław Faculty of Economics of Trade Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 2