A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Kałkowski Leszek Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 3
Kamińska-Blichowska Teresa Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 3
Kaniewski Jacek Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 2
Karpiel Łucja Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 1
Karska Alina Faculty of Management Katedra Statystyki 2
Karteczka Jacek Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 2
Karwińska Anna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 5
Kawa Mieczysław Faculty of Economics of Trade Instytut Rachunkowości 1
Kędzior Władysław ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 8
Kędziora Anna Faculty of Commodity Science Laboratorium Badawcze Wydziału Towaroznawstwa 1
Kędziorek Felicja Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Kękuś Zbigniew Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 2
Kieniewicz Barbara ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 1
Klich Jacek ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi 3
Klima Stanisława ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 4
Klimek Barbara Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 3
Klimkowska Regina Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 2
Knapik Jan Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 4
Kocoń-Brońska Danuta Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 4
Koczanowski Janusz Faculty of Public Economy and Administration Katedra Prawa Publicznego 3
Koczyński Wojciech Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Kolbusz Franciszek Interdepartmental Unit Katedra Polityki Agrarnej i Spółdzielczości 6
Kolek Jan Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 3
Kolek Zofia Faculty of Commodity Science Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 3
Kolendowski Jerzy Faculty of Management Katedra Informatyki 2
Kondratowicz-Pietruszka Elżbieta ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Chemii Ogólnej 5
Kornaś Jerzy ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 5
Kosecki Andrzej Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 1
Kosek-Wojnar Maria ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 3
Kot Janusz Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 1
Kot Stanisław Maciej Faculty of Management Katedra Statystyki 7
Kowalska-Grudzień Alicja Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 5
Kowalski Aleksander Faculty of Economics and International Relations Katedra Teorii Ekonomii 1
Kozieł Bogdan Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy 1
Kozina Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 2
Kozioł Leszek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 5
Kozłowski Tomasz Interdepartmental Unit Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 3
Krełowska-Kułas Maria Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 5
Król Teresa Interdepartmental Unit Katedra Nauk Politycznych 3
Kruczała Jerzy Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 6
Kruczek-Patko Anna Interdepartmental Unit Katedra Polityki Agrarnej i Spółdzielczości 2
Krüger Jadwiga Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 2
Krzywda Danuta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 4
Kubowicz Piotr Faculty of Finance Katedra Matematyki 3
Kudłacz Tadeusz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 5
Kukuła Karol Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 12
Kuraś Marian Faculty of Management Katedra Informatyki 10
Kurek Helena Faculty of Management Katedra Rachunkowości 3
Kurkiewicz Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 3
Kusak Leszek ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 1
Kwieciński Mirosław Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 2