A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Kabaja Bartłomiej ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 32
Kabat-Rudnicka Danuta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 109
Kaczmarczyk Bogusław Faculty of Finance 12
Kaczmarczyk-Kuruc Sabina Faculty of Commodity Science 19
Kaczmarek Jarosław ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 243
Kaczor Joanna Faculty of Finance Katedra Finansów 3
Kaczorowski Karol ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Stosunków Międzynarodowych 3
Kafel Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 136
Kafel Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 160
Kajrunajtys Danuta Faculty of Management Katedra Informatyki 45
Kalandyk Paweł Faculty of Management 2
Kalemba Bogumił Interdepartmental Unit Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 1
Kalemba Krzysztof Faculty of Management 1
Kałka Ewelina Faculty of Management 1
Kałkowski Leszek Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 65
Kamińska-Blichowska Teresa Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 17
Kamusella Tomasz Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 1
Kanclerz Jakub College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 1
Kandzia Jan Studium Języków Obcych 1
Kania Aneta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 8
Kania Barbara Interdepartmental Unit Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 6
Kania Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 41
Kaniewski Jacek Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 69
Kapera Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 78
Kapitański Piotr 1
Kapusta Piotr 2
Karaś Piotr ORCID Faculty of Finance and Law Katedra Bankowości 52
Karkoszka Justyna Faculty of Economics and International Relations 2
Karoń Tomasz Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 5
Karpiel Łucja Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 44
Karpinska Liliia Faculty of Management 1
Karska Alina Faculty of Management Katedra Statystyki 15
Karteczka Jacek Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 3
Karwińska Anna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 270
Karwiński Marcin ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 37
Karwoth-Zielińska Dominika ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 20
Kasolik Michał Faculty of Management 2
Kasperowicz-Stępień Alicja ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 71
Kasperska Marzena Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 12
Kasprzyk Leszek Faculty of Production Economics Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 2
Kaszowska-Mojsa Jagoda ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 6
Kawa Barbara ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 11
Kawa Mieczysław Faculty of Economics of Trade Instytut Rachunkowości 1
Kawa Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 103
Kawalec Marcin Faculty of Economics and International Relations 6
Kawecka Agnieszka ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 72
Kawiorska Dorota ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 34
Kawka Janusz Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 2
Kazieczko Liliana Faculty of Management 1
Kaźmierczyk Aneta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 87
Kaźmierkiewicz Łukasz Faculty of Management 2
Kaźmierkiewicz Monika Faculty of Management 1
Kądziołka-Zaręba Agnieszka Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 2
Kątnik-Prokop Justyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 23
Kelm Hanna Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 21
Kendzierawska Anna Faculty of Commodity Science 1
Kędzierski Marcin ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Stosunków Międzynarodowych 106
Kędzior Dorota ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 10
Kędzior Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 121
Kędzior Władysław ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 178
Kędziora Anna Faculty of Commodity Science Laboratorium Badawcze Wydziału Towaroznawstwa 4
Kędziorek Felicja Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Kękuś Zbigniew Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 26
Kępa Lucyna College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 4
Kielijan Anna Faculty of Finance Katedra Prawa 11
Kieniewicz Barbara ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 12
Kijak-Bloch Marta Faculty of Economics and International Relations Katedra Nauk Politycznych 1
Kil Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 61
Kisiel Przemysław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 105
Klapa Julia ORCID Centrum Językowe , Zespół Języków Romańskich, Słowiańskich i Orientalnych 11
Klecha Tadeusz Faculty of Finance Katedra Matematyki 26
Klecha-Tylec Karolina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 50
Klich Jacek ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi 202
Klima Stanisława ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 72
Klimczak Łukasz Faculty of Economics and International Relations 8
Klimczyk Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 33
Klimczyk-Bryk Małgorzata Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 16
Klimek Barbara Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 28
Klimek Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 42
Klimkowska Regina Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 48
Kliś Małgorzata Faculty of Management 1
Klonowska Alina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 33
Klose Leszek Faculty of Finance Katedra Rynków Finansowych 5
Kluczewska Agnieszka Faculty of Finance Katedra Finansów Przedsiębiorstw 1
Kluska Katarzyna Faculty of Management Katedra Rachunkowości 17
Kłak Czesław Faculty of Economics and International Relations Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 11
Kłosowicz-Toborek Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 7
Kmieciak Tadeusz Faculty of Finance 1
Kmieć Łukasz Faculty of Economics and International Relations 2
Knapik Jan Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 20
Knapik Oskar Faculty of Management Katedra Statystyki 14
Kochan Elżbieta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 21
Kochaniak Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 74
Kochel Laura ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 15
Kocoń-Brońska Danuta Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 9
Kocurek Krzysztof Faculty of Finance and Law Katedra Finansów 20
Koczanowski Janusz Faculty of Public Economy and Administration Katedra Prawa Publicznego 50
Koczyński Wojciech Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 7
Kolanowski Tomasz Interdepartmental Unit Katedra Polityki Agrarnej i Spółdzielczości 4
Kolasa Wojciech Faculty of Economics and International Relations 5
Kolbusz Franciszek Interdepartmental Unit Katedra Polityki Agrarnej i Spółdzielczości 38
Kolegowicz Konrad ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 87
Kolek Jan Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 47
Kolek Zofia Faculty of Commodity Science Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 95
Kolendowski Jerzy Faculty of Management Katedra Informatyki 8
Kołacz Jacek ORCID Faculty of Public Economy and Administration Katedra Prawa Publicznego 2
Kołdras Sylwia Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 2
Kołodziejczyk Patrycja Krakowska Szkoła Biznesu 1
Koman Natalia Faculty of Commodity Science 1
Komenda Iwona College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 1
Komusińska Jagoda Faculty of Economics and International Relations 4
Konat-Staniek Magdalena Faculty of Management 4
Kondratowicz-Pietruszka Elżbieta ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Chemii Ogólnej 208
Konieczny Ryszard Faculty of Management 3
Konik Joanna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Konkol Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 8
Konowalczuk Jan College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 3
Kopeć Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 117
Kopyciński Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 65
Kornafel Marta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 16
Kornaś Jerzy ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 136
Korta Stefan Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 30
Kosała Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 87
Kosch Oskar ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 1
Kosecki Andrzej Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 24
Kosek-Wojnar Maria ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 130
Kosidłowska Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 19
Kosiec Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 49
Kosiorowska Maria Faculty of Finance Katedra Matematyki 39
Kosiorowski Daniel ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 92
Kosiorowski Grzegorz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 12
Kostrzewska Jadwiga ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 45
Kostrzewski Maciej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 27
Kościółek Michał Faculty of Economics and International Relations 3
Kościółek Szczepan Faculty of Finance and Law 5
Kot Dobrosław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 32
Kot Janusz Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 17
Kot Stanisław Maciej Faculty of Management Katedra Statystyki 81
Koterwa Marcin Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 25
Kotulewicz-Wisińska Karolina ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 52
Kotulska Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 38
Kowalczyk Jerzy Faculty of Production Economics Instytut Organizacji i Zarządzania 3
Kowalik Jerzy Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 3
Kowalik Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 78
Kowalska-Grudzień Alicja Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 6
Kowalski Aleksander Faculty of Economics and International Relations Katedra Teorii Ekonomii 28
Kowalski Mateusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 11
Kowalski Ryszard ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 44
Kowynia-Leśniak Kamila Faculty of Finance and Law 1
Kozera Piotr Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 13
Kozieł Bogdan Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy 2
Kozieł Józef Interdepartmental Unit Dział Spraw Pracowniczych 2
Kozień Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 106
Kozik Natalia ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 6
Kozina Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 276
Kozioł Anna Faculty of Economics and International Relations 1
Kozioł Leszek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 273
Kozioł Michał Faculty of Management Katedra Informatyki 22
Kozioł Wojciech ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 73
Kozłowski Rafał 1
Kozłowski Tomasz Interdepartmental Unit Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 13
Kozubek Kinga Faculty of Management 2
Kożuch Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 127
Krajewska Sylwia ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 42
Krasodomska Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 154
Krawczyk Karolina Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 3
Krawczyk Marcin Faculty of Management 1
Krawiec Zdzisław Interdepartmental Unit Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 6
Krełowska-Kułas Maria Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 94
Król Grzegorz Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 2
Król Katarzyna ORCID Faculty of Finance and Law Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 19
Król Teresa Interdepartmental Unit Katedra Nauk Politycznych 12
Królik Anna Faculty of Economics and International Relations 2
Kruczała Jerzy Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 14
Kruczek-Patko Anna Interdepartmental Unit Katedra Polityki Agrarnej i Spółdzielczości 4
Krüger Jadwiga Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 2
Kruk Dariusz Faculty of Economics and International Relations 3
Kruk Sylwia ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 38
Krupa Marcin Faculty of Economics and International Relations 8
Krzemień Agnieszka Faculty of Economics and International Relations 1
Krzemiński Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 78
Krzyszkowski Krzysztof Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Krzyściak Ewa Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 12
Krzywda Danuta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 107
Krzywda Ewa Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 1
Krzyżak Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 27
Księżyk Marianna Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 2
Kubacka Dominika Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 24
Kubala Jolanta Faculty of Finance Katedra Matematyki 3
Kubala Sebastian ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 17
Kubarek-Burkat Joanna Faculty of Management 1
Kubica Iwona Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 39
Kubica Tomasz Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Kubińska Elżbieta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 57
Kubowicz Piotr Faculty of Finance Katedra Matematyki 8
Kucharzyk Joanna Dział Współpracy Międzynarodowej 26
Kuchmacz Jerzy ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 52
Kuchta Elżbieta Faculty of Economics and International Relations 6
Kucia Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Chemii Ogólnej 12
Kućka Ewelina Dział Nauki i Transferu Wiedzy 1
Kudełka Wanda ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 123
Kudełko Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 104
Kuder Dorota ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 40
Kudłacz Michał ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 78
Kudłacz Tadeusz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 327
Kudrys Sabina Faculty of Management Katedra Matematyki 1
Kukiełka Marcin Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 9
Kukuła Karol Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 58
Kukuryk Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 40
Kulas Piotr Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 7
Kulis Irena Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 12
Kulisa Beata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 61
Kulisa Mateusz Faculty of Economics and International Relations 1
Kultys Anna Centrum Językowe 2
Kultys Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 31
Kulwicka Dorota Faculty of Finance and Law Dziekanat 1
Kuraś Marian Faculty of Management Katedra Informatyki 180
Kurek Andrzej Faculty of Finance and Law 1
Kurek Bartosz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 64
Kurek Helena Faculty of Management Katedra Rachunkowości 21
Kurkiewicz Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 118
Kurowski Piotr Interdepartmental Unit Katedra Finansów 6
Kurysia Bogusław Faculty of Economics and International Relations 1
Kurzeja Monika Faculty of Economics and International Relations 2
Kurzemska Agnieszka Faculty of Management 1
Kusak Leszek ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 61
Kusio Tomasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 70
Kuziak Mariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 87
Kuźnik-Bąk Małgorzata Faculty of Management Katedra Informatyki 3
Kwapień Piotr Faculty of Management 3
Kwarcińska Katarzyna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 37
Kwarciński Andrzej Faculty of Economics and International Relations Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 7
Kwarciński Tomasz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 50
Kwaśny Jakub ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 38
Kwiatek Karol Faculty of Public Economy and Administration Katedra Gospodarki Regionalnej 17
Kwiatkowski Łukasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 14
Kwiecień Roman ORCID Faculty of Finance and Law Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 93
Kwiecińska Dorota Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 23
Kwieciński Mirosław Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 97