A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Kabaja Bartłomiej ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 17
Kabat-Rudnicka Danuta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 96
Kaczmarczyk Bogusław Faculty of Finance 11
Kaczmarczyk-Kuruc Sabina Faculty of Commodity Science 11
Kaczmarek Jarosław ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 213
Kaczor Joanna Faculty of Finance Katedra Finansów 2
Kafel Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 112
Kafel Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 155
Kajrunajtys Danuta Faculty of Management Katedra Informatyki 19
Kalandyk Paweł Faculty of Management 2
Kalemba Bogumił Interdepartmental Unit Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 1
Kalemba Krzysztof Faculty of Management 1
Kałkowski Leszek Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 59
Kamińska-Blichowska Teresa Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 13
Kamusella Tomasz Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 1
Kanclerz Jakub College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 1
Kandzia Jan Studium Języków Obcych 1
Kania Aneta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 7
Kania Barbara Interdepartmental Unit Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 6
Kania Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 35
Kaniewski Jacek Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 66
Kapera Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 74
Kapitański Piotr 1
Kapusta Piotr 2
Karaś Piotr ORCID Faculty of Finance and Law Katedra Bankowości 49
Karkoszka Justyna Faculty of Economics and International Relations 2
Karoń Tomasz Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 5
Karpiel Łucja Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 42
Karska Alina Faculty of Management Katedra Statystyki 12
Karteczka Jacek Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Karwińska Anna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 244
Karwiński Marcin ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 34
Karwoth-Zielińska Dominika ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 17
Kasolik Michał Faculty of Management 2
Kasperowicz-Stępień Alicja ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 69
Kasperska Marzena Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 11
Kasprzyk Leszek Faculty of Production Economics Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 2
Kaszowska-Mojsa Jagoda ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 3
Kawa Barbara ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 9
Kawa Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 99
Kawalec Marcin Faculty of Economics and International Relations 3
Kawecka Agnieszka ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 57
Kawiorska Dorota ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 33
Kawka Janusz Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 2
Kazieczko Liliana Faculty of Management 1
Kaźmierczyk Aneta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 58
Kaźmierkiewicz Łukasz Faculty of Management 1
Kądziołka-Zaręba Agnieszka Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 2
Kątnik-Prokop Justyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 23
Kelm Hanna Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 15
Kendzierawska Anna Faculty of Commodity Science 1
Kędzierski Marcin ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Stosunków Międzynarodowych 91
Kędzior Dorota ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 2
Kędzior Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 101
Kędzior Władysław ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 155
Kędziora Anna Faculty of Commodity Science Laboratorium Badawcze Wydziału Towaroznawstwa 2
Kękuś Zbigniew Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 20
Kępa Lucyna College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 3
Kielijan Anna Faculty of Finance Katedra Prawa 11
Kieniewicz Barbara ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 9
Kijak-Bloch Marta Faculty of Economics and International Relations Katedra Nauk Politycznych 1
Kil Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 40
Kisiel Przemysław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 93
Klapa Julia ORCID Centrum Językowe , Zespół Języków Romańskich, Słowiańskich i Orientalnych 10
Klecha Tadeusz Faculty of Finance Katedra Matematyki 26
Klecha-Tylec Karolina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 46
Klich Jacek ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi 184
Klima Stanisława ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 61
Klimczak Łukasz Faculty of Economics and International Relations 8
Klimczyk Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 29
Klimczyk-Bryk Małgorzata Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 16
Klimek Barbara Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 21
Klimek Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 38
Klimkowska Regina Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 45
Kliś Małgorzata Faculty of Management 1
Klonowska Alina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 20
Klose Leszek Faculty of Finance Katedra Rynków Finansowych 5
Kluczewska Agnieszka Faculty of Finance Katedra Finansów Przedsiębiorstw 1
Kluska Katarzyna Faculty of Management Katedra Rachunkowości 17
Kłak Czesław Faculty of Economics and International Relations Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 11
Kłosowicz-Toborek Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 3
Kmieciak Tadeusz Faculty of Finance 1
Knapik Jan Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 15
Knapik Oskar Faculty of Management Katedra Statystyki 14
Kochan Elżbieta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 20
Kochaniak Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 62
Kochel Laura ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 4
Kocoń-Brońska Danuta Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 5
Kocurek Krzysztof Faculty of Finance and Law Katedra Finansów 19
Koczanowski Janusz Faculty of Public Economy and Administration Katedra Prawa Publicznego 46
Koczyński Wojciech Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Kolanowski Tomasz Interdepartmental Unit Katedra Polityki Agrarnej i Spółdzielczości 4
Kolasa Wojciech Faculty of Economics and International Relations 1
Kolbusz Franciszek Interdepartmental Unit Katedra Polityki Agrarnej i Spółdzielczości 30
Kolegowicz Konrad ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 81
Kolek Jan Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 42
Kolek Zofia Faculty of Commodity Science Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 90
Kolendowski Jerzy Faculty of Management Katedra Informatyki 6
Kołacz Jacek ORCID Faculty of Public Economy and Administration Katedra Prawa Publicznego 2
Kołdras Sylwia Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 2
Koman Natalia Faculty of Commodity Science 1
Komenda Iwona College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 1
Komusińska Jagoda Faculty of Economics and International Relations 4
Konat-Staniek Magdalena Faculty of Management 2
Kondratowicz-Pietruszka Elżbieta ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Chemii Ogólnej 174
Konik Joanna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Konkol Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 2
Kopeć Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 114
Kopyciński Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 55
Kornafel Marta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 11
Kornaś Jerzy ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 121
Korta Stefan Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 30
Kosała Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 84
Kosecki Andrzej Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 23
Kosek-Wojnar Maria ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 113
Kosidłowska Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 17
Kosiec Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 49
Kosiorowska Maria Faculty of Finance Katedra Matematyki 38
Kosiorowski Daniel ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 79
Kosiorowski Grzegorz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 9
Kostrzewska Jadwiga ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 40
Kostrzewski Maciej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 21
Kościółek Michał Faculty of Economics and International Relations 3
Kościółek Szczepan Faculty of Finance and Law 1
Kot Dobrosław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 29
Kot Janusz Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 15
Kot Stanisław Maciej Faculty of Management Katedra Statystyki 70
Koterwa Marcin Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 25
Kotulewicz-Wisińska Karolina ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 38
Kotulska Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 37
Kowalczyk Jerzy Faculty of Production Economics Instytut Organizacji i Zarządzania 3
Kowalik Jerzy Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 3
Kowalik Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 68
Kowalski Aleksander Faculty of Economics and International Relations Katedra Teorii Ekonomii 27
Kowalski Ryszard ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 38
Kowynia-Leśniak Kamila Faculty of Finance and Law 1
Kozera Piotr Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 13
Kozieł Józef Interdepartmental Unit Dział Spraw Pracowniczych 2
Kozień Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 79
Kozina Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 245
Kozioł Anna Faculty of Economics and International Relations 1
Kozioł Leszek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 248
Kozioł Michał Faculty of Management Katedra Informatyki 20
Kozioł Wojciech ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 66
Kozłowski Rafał 1
Kozłowski Tomasz Interdepartmental Unit Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 9
Kozubek Kinga Faculty of Management 2
Kożuch Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 119
Krajewska Sylwia ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 30
Krasodomska Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 128
Krawczyk Karolina Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 3
Krawczyk Marcin Faculty of Management 1
Krawiec Zdzisław Interdepartmental Unit Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 6
Krełowska-Kułas Maria Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 86
Król Grzegorz Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 2
Król Katarzyna ORCID Faculty of Finance and Law Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 16
Król Teresa Interdepartmental Unit Katedra Nauk Politycznych 8
Królik Anna Faculty of Economics and International Relations 2
Kruczała Jerzy Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 4
Kruczek-Patko Anna Interdepartmental Unit Katedra Polityki Agrarnej i Spółdzielczości 2
Kruk Dariusz Faculty of Economics and International Relations 3
Kruk Sylwia ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 27
Krupa Marcin Faculty of Economics and International Relations 8
Krzemiński Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 75
Krzyszkowski Krzysztof Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Krzyściak Ewa Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 12
Krzywda Danuta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 98
Krzyżak Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 26
Księżyk Marianna Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 2
Kubacka Dominika Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 24
Kubala Jolanta Faculty of Finance Katedra Matematyki 2
Kubarek-Burkat Joanna Faculty of Management 1
Kubica Iwona Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 36
Kubica Tomasz Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Kubińska Elżbieta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 43
Kubowicz Piotr Faculty of Finance Katedra Matematyki 4
Kucharzyk Joanna Dział Współpracy Międzynarodowej 26
Kuchmacz Jerzy ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 52
Kuchta Elżbieta Faculty of Economics and International Relations 6
Kucia Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Chemii Ogólnej 1
Kućka Ewelina Dział Nauki i Transferu Wiedzy 1
Kudełka Wanda ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 115
Kudełko Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 95
Kuder Dorota ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 37
Kudłacz Michał ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 62
Kudłacz Tadeusz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 308
Kudrys Sabina Faculty of Management Katedra Matematyki 1
Kukiełka Marcin Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 9
Kukuła Karol Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 42
Kukuryk Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 32
Kulas Piotr Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 7
Kulis Irena Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 12
Kulisa Beata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 52
Kulisa Mateusz Faculty of Economics and International Relations 1
Kultys Anna Centrum Językowe 2
Kultys Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 30
Kulwicka Dorota Faculty of Finance and Law Dziekanat 1
Kuraś Marian Faculty of Management Katedra Informatyki 168
Kurek Andrzej Faculty of Finance and Law 1
Kurek Bartosz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 62
Kurek Helena Faculty of Management Katedra Rachunkowości 18
Kurkiewicz Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 108
Kurowski Piotr Interdepartmental Unit Katedra Finansów 6
Kurysia Bogusław Faculty of Economics and International Relations 1
Kurzeja Monika Faculty of Economics and International Relations 1
Kusak Leszek ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 57
Kusio Tomasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 41
Kuziak Mariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 84
Kuźnik-Bąk Małgorzata Faculty of Management Katedra Informatyki 3
Kwapień Piotr Faculty of Management 3
Kwarcińska Katarzyna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 35
Kwarciński Andrzej Faculty of Economics and International Relations Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 7
Kwarciński Tomasz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 39
Kwaśny Jakub ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 20
Kwiatek Karol Faculty of Public Economy and Administration Katedra Gospodarki Regionalnej 17
Kwiatkowski Łukasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 12
Kwiecień Roman ORCID Faculty of Finance and Law Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 89
Kwiecińska Dorota Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 23
Kwieciński Mirosław Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 94