A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Kabaja Bartłomiej ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 13
Kabat-Rudnicka Danuta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 70
Kaczmarczyk Bogusław Faculty of Finance 3
Kaczmarek Jarosław ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 148
Kaczor Joanna Faculty of Finance Katedra Finansów 2
Kafel Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 65
Kafel Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 142
Kajrunajtys Danuta Faculty of Management Katedra Informatyki 10
Kalemba Bogumił Interdepartmental Unit Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 1
Kałkowski Leszek Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 57
Kamińska-Blichowska Teresa Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 12
Kamusella Tomasz Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 1
Kandzia Jan Studium Języków Obcych 1
Kania Barbara Interdepartmental Unit Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 6
Kania Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 26
Kaniewski Jacek Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 66
Kapera Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 53
Kapitański Piotr 1
Kapusta Piotr 2
Karaś Piotr ORCID Faculty of Finance and Law Katedra Bankowości 40
Karkoszka Justyna Faculty of Economics and International Relations 1
Karoń Tomasz Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 5
Karpiel Łucja Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 43
Karska Alina Faculty of Management Katedra Statystyki 10
Karwińska Anna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 204
Karwiński Marcin ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 25
Karwoth-Zielińska Dominika ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 13
Kasperowicz-Stępień Alicja ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 42
Kasperska Marzena Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 3
Kasprzyk Leszek Faculty of Production Economics Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Kawa Barbara ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 4
Kawa Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 88
Kawecka Agnieszka ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 23
Kawiorska Dorota ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 23
Kawka Janusz ORCID Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 1
Kaźmierczyk Aneta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 36
Kądziołka-Zaręba Agnieszka Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 1
Kątnik-Prokop Justyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 13
Kelm Hanna Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 12
Kędzierski Marcin ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Stosunków Międzynarodowych 20
Kędzior Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 74
Kędzior Władysław ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 128
Kędziora Anna Faculty of Commodity Science Laboratorium Badawcze Wydziału Towaroznawstwa 1
Kękuś Zbigniew Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 13
Kępa Lucyna College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 1
Kielijan Anna Faculty of Finance Katedra Prawa 11
Kieniewicz Barbara ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 9
Kijak-Bloch Marta Faculty of Economics and International Relations Katedra Nauk Politycznych 1
Kil Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 3
Kisiel Przemysław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 86
Klapa Julia ORCID Centrum Językowe , Zespół Języków Romańskich, Słowiańskich i Orientalnych 2
Klecha Tadeusz Faculty of Finance Katedra Matematyki 26
Klecha-Tylec Karolina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 34
Klich Jacek ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi 141
Klima Stanisława ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 57
Klimczyk Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 22
Klimczyk-Bryk Małgorzata Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 16
Klimek Barbara Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 20
Klimek Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 34
Klimkowska Regina Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 38
Klonowska Alina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 9
Klose Leszek Faculty of Finance Katedra Rynków Finansowych 5
Kluska Katarzyna Faculty of Management Katedra Rachunkowości 17
Kłak Czesław Faculty of Economics and International Relations Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 11
Kłosowicz-Toborek Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 1
Knapik Jan Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 10
Knapik Oskar Faculty of Management Katedra Statystyki 12
Kochan Elżbieta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 11
Kochaniak Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 42
Kocoń-Brońska Danuta Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 4
Kocurek Krzysztof Faculty of Finance and Law Katedra Finansów 10
Koczanowski Janusz Faculty of Public Economy and Administration Katedra Prawa Publicznego 41
Kolanowski Tomasz Interdepartmental Unit Katedra Polityki Agrarnej i Spółdzielczości 4
Kolbusz Franciszek Interdepartmental Unit Katedra Polityki Agrarnej i Spółdzielczości 28
Kolegowicz Konrad ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 52
Kolek Jan Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 38
Kolek Zofia Faculty of Commodity Science Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 87
Kolendowski Jerzy Faculty of Management Katedra Informatyki 5
Kołacz Jacek ORCID Faculty of Public Economy and Administration Katedra Prawa Publicznego 1
Kołdras Sylwia Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 2
Kondratowicz-Pietruszka Elżbieta ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Chemii Ogólnej 132
Konik Joanna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Kopeć Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 100
Kopyciński Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 27
Kornafel Marta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 6
Kornaś Jerzy ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 98
Korta Stefan Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 28
Kosała Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 63
Kosecki Andrzej Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 20
Kosek-Wojnar Maria ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 97
Kosidłowska Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 7
Kosiec Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 45
Kosiorowska Maria Faculty of Finance Katedra Matematyki 34
Kosiorowski Daniel ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 46
Kosiorowski Grzegorz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 5
Kostrzewska Jadwiga ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 29
Kostrzewski Maciej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 11
Kot Dobrosław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 17
Kot Janusz Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 13
Kot Stanisław Maciej Faculty of Management Katedra Statystyki 67
Koterwa Marcin Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 25
Kotulewicz-Wisińska Karolina ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 21
Kotulska Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 32
Kowalczyk Jerzy Faculty of Production Economics Instytut Organizacji i Zarządzania 3
Kowalik Jerzy Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 3
Kowalik Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 52
Kowalski Aleksander Faculty of Economics and International Relations Katedra Teorii Ekonomii 26
Kowalski Ryszard ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 25
Kozera Piotr Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 9
Kozieł Józef Interdepartmental Unit Dział Spraw Pracowniczych 2
Kozień Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 54
Kozina Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 191
Kozioł Leszek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 195
Kozioł Michał Faculty of Management Katedra Informatyki 13
Kozioł Wojciech ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 42
Kozłowski Rafał 1
Kozłowski Tomasz Interdepartmental Unit Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 7
Kożuch Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 105
Krajewska Sylwia ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 13
Krasodomska Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 81
Krawczyk Karolina Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 3
Krawiec Zdzisław Interdepartmental Unit Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 6
Krełowska-Kułas Maria Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 77
Król Grzegorz Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 2
Król Katarzyna ORCID Faculty of Finance and Law Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 4
Król Teresa Interdepartmental Unit Katedra Nauk Politycznych 8
Kruczała Jerzy Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 3
Kruczek-Patko Anna Interdepartmental Unit Katedra Polityki Agrarnej i Spółdzielczości 2
Kruk Sylwia ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 16
Krupa Marcin Faculty of Economics and International Relations 1
Krzemiński Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 46
Krzyszkowski Krzysztof Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Krzyściak Ewa Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 12
Krzywda Danuta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 87
Krzyżak Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 22
Księżyk Marianna Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 2
Kubacka Dominika Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 24
Kubala Jolanta Faculty of Finance Katedra Matematyki 1
Kubica Iwona Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 22
Kubica Tomasz Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Kubińska Elżbieta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 20
Kubowicz Piotr Faculty of Finance Katedra Matematyki 4
Kucharzyk Joanna Dział Współpracy Międzynarodowej 9
Kuchmacz Jerzy ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 43
Kućka Ewelina Dział Nauki i Transferu Wiedzy 1
Kudełka Wanda ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 102
Kudełko Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 78
Kuder Dorota ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 28
Kudłacz Michał ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 23
Kudłacz Tadeusz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 270
Kudrys Sabina Faculty of Management Katedra Matematyki 1
Kukiełka Marcin Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 6
Kukuła Karol Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 36
Kukuryk Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 19
Kulas Piotr Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 7
Kulis Irena Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 12
Kulisa Beata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 44
Kultys Anna Centrum Językowe 1
Kultys Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 24
Kulwicka Dorota Faculty of Finance and Law Dziekanat 1
Kuraś Marian Faculty of Management Katedra Informatyki 162
Kurek Bartosz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 49
Kurek Helena Faculty of Management Katedra Rachunkowości 18
Kurkiewicz Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 98
Kurowski Piotr Interdepartmental Unit Katedra Finansów 6
Kusak Leszek ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 40
Kusio Tomasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 20
Kuziak Mariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 71
Kuźnik-Bąk Małgorzata Faculty of Management Katedra Informatyki 3
Kwarcińska Katarzyna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 29
Kwarciński Tomasz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 23
Kwaśny Jakub ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 8
Kwiatek Karol Faculty of Public Economy and Administration Katedra Gospodarki Regionalnej 9
Kwiatkowski Łukasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 8
Kwiecień Roman ORCID Faculty of Finance and Law Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 58
Kwiecińska Dorota Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 23
Kwieciński Mirosław Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 94