A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Kabaja Bartłomiej ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 3
Kabat-Rudnicka Danuta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 48
Kaczmarczyk Bogusław Faculty of Finance 1
Kaczmarek Jarosław ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 97
Kaczor Joanna Faculty of Finance Katedra Finansów 2
Kafel Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 49
Kafel Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 108
Kajrunajtys Danuta Faculty of Management Katedra Informatyki 8
Kałkowski Leszek Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 39
Kamińska-Blichowska Teresa Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 7
Kamusella Tomasz Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 1
Kania Barbara Interdepartmental Unit Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 6
Kania Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 21
Kaniewski Jacek Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 51
Kapera Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 44
Kapitański Piotr 1
Kapusta Piotr 2
Karaś Piotr ORCID Faculty of Finance and Law Katedra Bankowości 31
Karoń Tomasz Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 5
Karpiel Łucja Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 32
Karska Alina Faculty of Management Katedra Statystyki 7
Karwińska Anna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 145
Karwiński Marcin ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 18
Karwoth-Zielińska Dominika ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 9
Kasperowicz-Stępień Alicja ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 25
Kasperska Marzena Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 1
Kawa Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 66
Kawecka Agnieszka ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 14
Kawiorska Dorota ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 19
Kaźmierczyk Aneta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 26
Kątnik-Prokop Justyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 3
Kelm Hanna Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 9
Kędzierski Marcin ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Stosunków Międzynarodowych 12
Kędzior Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 54
Kędzior Władysław ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 94
Kędziora Anna Faculty of Commodity Science Laboratorium Badawcze Wydziału Towaroznawstwa 1
Kępa Lucyna College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 1
Kielijan Anna Faculty of Finance Katedra Prawa 11
Kieniewicz Barbara ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 5
Kijak-Bloch Marta Faculty of Economics and International Relations Katedra Nauk Politycznych 1
Kisiel Przemysław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 67
Klecha Tadeusz Faculty of Finance Katedra Matematyki 22
Klecha-Tylec Karolina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 27
Klich Jacek ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi 92
Klima Stanisława ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 39
Klimczyk Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 17
Klimczyk-Bryk Małgorzata Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 11
Klimek Barbara Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 17
Klimek Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 20
Klimkowska Regina Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 30
Klonowska Alina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 4
Klose Leszek Faculty of Finance Katedra Rynków Finansowych 5
Kluska Katarzyna Faculty of Management Katedra Rachunkowości 17
Kłak Czesław Faculty of Economics and International Relations Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 9
Knapik Jan Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 2
Knapik Oskar Faculty of Management Katedra Statystyki 4
Kochan Elżbieta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 8
Kochaniak Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 24
Kocurek Krzysztof Faculty of Finance and Law Katedra Finansów 6
Koczanowski Janusz Faculty of Public Economy and Administration Katedra Prawa Publicznego 29
Kolanowski Tomasz Interdepartmental Unit Katedra Polityki Agrarnej i Spółdzielczości 3
Kolbusz Franciszek Interdepartmental Unit Katedra Polityki Agrarnej i Spółdzielczości 17
Kolegowicz Konrad ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 43
Kolek Jan Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 24
Kolek Zofia Faculty of Commodity Science Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 72
Kołdras Sylwia Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 2
Kondratowicz-Pietruszka Elżbieta ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Chemii Ogólnej 98
Kopeć Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 78
Kopyciński Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 25
Kornafel Marta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 5
Kornaś Jerzy ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 70
Korta Stefan Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 27
Kosała Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 58
Kosecki Andrzej Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 14
Kosek-Wojnar Maria ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 68
Kosidłowska Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 1
Kosiec Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 32
Kosiorowska Maria Faculty of Finance Katedra Matematyki 21
Kosiorowski Daniel ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 35
Kosiorowski Grzegorz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 4
Kostrzewska Jadwiga ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 22
Kostrzewski Maciej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 9
Kot Dobrosław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 12
Kot Janusz Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 4
Kot Stanisław Maciej Faculty of Management Katedra Statystyki 49
Koterwa Marcin Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 25
Kotulewicz-Wisińska Karolina ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 6
Kotulska Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 29
Kowalczyk Jerzy Faculty of Production Economics Instytut Organizacji i Zarządzania 1
Kowalik Jerzy Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 3
Kowalik Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 46
Kowalski Aleksander Faculty of Economics and International Relations Katedra Teorii Ekonomii 17
Kowalski Ryszard ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 21
Kozera Piotr Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 3
Kozień Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 37
Kozina Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 159
Kozioł Leszek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 153
Kozioł Michał Faculty of Management Katedra Informatyki 11
Kozioł Wojciech ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 33
Kozłowski Rafał 1
Kożuch Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 88
Krajewska Sylwia ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 11
Krasodomska Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 57
Krawczyk Karolina Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 3
Krawiec Zdzisław Interdepartmental Unit Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 6
Krełowska-Kułas Maria Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 46
Król Grzegorz Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 2
Król Katarzyna ORCID Faculty of Finance and Law Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 1
Król Teresa Interdepartmental Unit Katedra Nauk Politycznych 1
Kruk Sylwia ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 11
Krzemiński Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 37
Krzyściak Ewa Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 3
Krzywda Danuta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 62
Krzyżak Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 19
Księżyk Marianna Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Kubacka Dominika Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 24
Kubica Iwona Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 6
Kubica Tomasz Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Kubińska Elżbieta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 12
Kubowicz Piotr Faculty of Finance Katedra Matematyki 2
Kuchmacz Jerzy ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 25
Kudełka Wanda ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 76
Kudełko Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 66
Kuder Dorota ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 15
Kudłacz Michał ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 15
Kudłacz Tadeusz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 222
Kukiełka Marcin Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 5
Kukuła Karol Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 18
Kukuryk Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 17
Kulas Piotr Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 7
Kulis Irena Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 12
Kulisa Beata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 37
Kultys Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 20
Kulwicka Dorota Faculty of Finance and Law Dziekanat 1
Kuraś Marian Faculty of Management Katedra Informatyki 152
Kurek Bartosz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 40
Kurek Helena Faculty of Management Katedra Rachunkowości 18
Kurkiewicz Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 78
Kurowski Piotr Interdepartmental Unit Katedra Finansów 5
Kusak Leszek ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 30
Kusio Tomasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 13
Kuziak Mariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 63
Kuźnik-Bąk Małgorzata Faculty of Management Katedra Informatyki 3
Kwarcińska Katarzyna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 9
Kwarciński Tomasz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 17
Kwaśny Jakub ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 3
Kwiatek Karol Faculty of Public Economy and Administration Katedra Gospodarki Regionalnej 5
Kwiatkowski Łukasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 5
Kwiecień Roman ORCID Faculty of Finance and Law Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 50
Kwiecińska Dorota Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 22
Kwieciński Mirosław Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 82