A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Kabaja Bartłomiej ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 17
Kabat-Rudnicka Danuta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 78
Kaczmarczyk Bogusław Faculty of Finance 11
Kaczmarczyk-Kuruc Sabina Faculty of Commodity Science 11
Kaczmarek Jarosław ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 130
Kafel Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 108
Kafel Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 110
Kajrunajtys Danuta Faculty of Management Katedra Informatyki 15
Kalandyk Paweł Faculty of Management 2
Kalemba Krzysztof Faculty of Management 1
Kałkowski Leszek Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 7
Kamińska-Blichowska Teresa Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 6
Kamusella Tomasz Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 1
Kanclerz Jakub College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 1
Kandzia Jan Studium Języków Obcych 1
Kania Aneta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 7
Kania Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 33
Kaniewski Jacek Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 17
Kapera Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 65
Kapitański Piotr 1
Karaś Piotr ORCID Faculty of Finance and Law Katedra Bankowości 39
Karkoszka Justyna Faculty of Economics and International Relations 2
Karpiel Łucja Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 11
Karska Alina Faculty of Management Katedra Statystyki 4
Karwińska Anna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 182
Karwiński Marcin ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 33
Karwoth-Zielińska Dominika ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 17
Kasolik Michał Faculty of Management 2
Kasperowicz-Stępień Alicja ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 60
Kasperska Marzena Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 11
Kaszowska-Mojsa Jagoda ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 3
Kawa Barbara ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 9
Kawa Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 80
Kawalec Marcin Faculty of Economics and International Relations 3
Kawecka Agnieszka ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 57
Kawiorska Dorota ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 18
Kawka Janusz ORCID Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 2
Kazieczko Liliana Faculty of Management 1
Kaźmierczyk Aneta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 57
Kaźmierkiewicz Łukasz Faculty of Management 1
Kądziołka-Zaręba Agnieszka Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 2
Kątnik-Prokop Justyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 23
Kelm Hanna Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 15
Kendzierawska Anna Faculty of Commodity Science 1
Kędzierski Marcin ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Stosunków Międzynarodowych 91
Kędzior Dorota ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 2
Kędzior Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 100
Kędzior Władysław ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 76
Kępa Lucyna College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 3
Kielijan Anna Faculty of Finance Katedra Prawa 10
Kieniewicz Barbara ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 1
Kijak-Bloch Marta Faculty of Economics and International Relations Katedra Nauk Politycznych 1
Kil Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 40
Kisiel Przemysław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 59
Klapa Julia ORCID Centrum Językowe , Zespół Języków Romańskich, Słowiańskich i Orientalnych 10
Klecha Tadeusz Faculty of Finance Katedra Matematyki 17
Klecha-Tylec Karolina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 45
Klich Jacek ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi 91
Klima Stanisława ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 15
Klimczak Łukasz Faculty of Economics and International Relations 8
Klimczyk Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 27
Klimek Barbara Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 8
Klimek Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 38
Klimkowska Regina Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 24
Kliś Małgorzata Faculty of Management 1
Klonowska Alina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 20
Klose Leszek Faculty of Finance Katedra Rynków Finansowych 2
Kluczewska Agnieszka Faculty of Finance Katedra Finansów Przedsiębiorstw 1
Kluska Katarzyna Faculty of Management Katedra Rachunkowości 13
Kłak Czesław Faculty of Economics and International Relations Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 11
Kłosowicz-Toborek Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 3
Kmieciak Tadeusz Faculty of Finance 1
Knapik Oskar Faculty of Management Katedra Statystyki 14
Kochan Elżbieta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 19
Kochaniak Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 57
Kochel Laura ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 4
Kocurek Krzysztof Faculty of Finance and Law Katedra Finansów 19
Koczanowski Janusz Faculty of Public Economy and Administration Katedra Prawa Publicznego 22
Kolasa Wojciech Faculty of Economics and International Relations 1
Kolegowicz Konrad ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 65
Kolek Jan Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 3
Kolek Zofia Faculty of Commodity Science Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 43
Kołacz Jacek ORCID Faculty of Public Economy and Administration Katedra Prawa Publicznego 2
Koman Natalia Faculty of Commodity Science 1
Komenda Iwona College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 1
Komusińska Jagoda Faculty of Economics and International Relations 4
Konat-Staniek Magdalena Faculty of Management 2
Kondratowicz-Pietruszka Elżbieta ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Chemii Ogólnej 110
Konik Joanna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Konkol Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 2
Kopeć Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 67
Kopyciński Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 54
Kornafel Marta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 11
Kornaś Jerzy ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 89
Korta Stefan Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 2
Kosała Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 62
Kosecki Andrzej Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 8
Kosek-Wojnar Maria ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 63
Kosidłowska Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 17
Kosiec Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 21
Kosiorowska Maria Faculty of Finance Katedra Matematyki 19
Kosiorowski Daniel ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 76
Kosiorowski Grzegorz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 9
Kostrzewska Jadwiga ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 37
Kostrzewski Maciej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 19
Kościółek Michał Faculty of Economics and International Relations 3
Kościółek Szczepan Faculty of Finance and Law 1
Kot Dobrosław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 29
Kot Stanisław Maciej Faculty of Management Katedra Statystyki 16
Koterwa Marcin Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 10
Kotulewicz-Wisińska Karolina ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 35
Kotulska Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 29
Kowalczyk Jerzy Faculty of Production Economics Instytut Organizacji i Zarządzania 1
Kowalik Jerzy Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 1
Kowalik Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 51
Kowalski Aleksander Faculty of Economics and International Relations Katedra Teorii Ekonomii 19
Kowalski Ryszard ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 35
Kowynia-Leśniak Kamila Faculty of Finance and Law 1
Kozera Piotr Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 13
Kozień Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 49
Kozina Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 164
Kozioł Anna Faculty of Economics and International Relations 1
Kozioł Leszek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 164
Kozioł Michał Faculty of Management Katedra Informatyki 20
Kozioł Wojciech ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 62
Kozłowski Rafał 1
Kozubek Kinga Faculty of Management 2
Kożuch Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 72
Krajewska Sylwia ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 28
Krasodomska Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 121
Krawczyk Karolina Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 3
Krawczyk Marcin Faculty of Management 1
Krełowska-Kułas Maria Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 8
Król Grzegorz Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 2
Król Katarzyna ORCID Faculty of Finance and Law Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 16
Królik Anna Faculty of Economics and International Relations 2
Kruk Dariusz Faculty of Economics and International Relations 3
Kruk Sylwia ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 26
Krupa Marcin Faculty of Economics and International Relations 8
Krzemiński Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 66
Krzywda Danuta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 53
Krzyżak Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 18
Kubacka Dominika Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 12
Kubarek-Burkat Joanna Faculty of Management 1
Kubica Iwona Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 36
Kubica Tomasz Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Kubińska Elżbieta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 41
Kubowicz Piotr Faculty of Finance Katedra Matematyki 1
Kucharzyk Joanna Dział Współpracy Międzynarodowej 26
Kuchmacz Jerzy ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 25
Kuchta Elżbieta Faculty of Economics and International Relations 6
Kucia Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Chemii Ogólnej 1
Kućka Ewelina Dział Nauki i Transferu Wiedzy 1
Kudełka Wanda ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 70
Kudełko Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 77
Kuder Dorota ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 35
Kudłacz Michał ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 61
Kudłacz Tadeusz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 206
Kukiełka Marcin Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 7
Kukuła Karol Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 9
Kukuryk Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 28
Kulis Irena Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 5
Kulisa Beata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 40
Kulisa Mateusz Faculty of Economics and International Relations 1
Kultys Anna Centrum Językowe 2
Kultys Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 20
Kulwicka Dorota Faculty of Finance and Law Dziekanat 1
Kuraś Marian Faculty of Management Katedra Informatyki 6
Kurek Andrzej Faculty of Finance and Law 1
Kurek Bartosz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 62
Kurek Helena Faculty of Management Katedra Rachunkowości 11
Kurkiewicz Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 65
Kurysia Bogusław Faculty of Economics and International Relations 1
Kurzeja Monika Faculty of Economics and International Relations 1
Kusak Leszek ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 44
Kusio Tomasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 41
Kuziak Mariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 52
Kwapień Piotr Faculty of Management 3
Kwarcińska Katarzyna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 34
Kwarciński Andrzej Faculty of Economics and International Relations Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 7
Kwarciński Tomasz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 39
Kwaśny Jakub ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 20
Kwiatek Karol Faculty of Public Economy and Administration Katedra Gospodarki Regionalnej 16
Kwiatkowski Łukasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 12
Kwiecień Roman ORCID Faculty of Finance and Law Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 69
Kwiecińska Dorota Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 14
Kwieciński Mirosław Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 28