A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Kabaja Bartłomiej ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 29
Kabat-Rudnicka Danuta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 89
Kaczmarczyk Bogusław Faculty of Finance 12
Kaczmarczyk-Kuruc Sabina Faculty of Commodity Science 19
Kaczmarek Jarosław ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 159
Kaczorowski Karol ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Stosunków Międzynarodowych 3
Kafel Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 123
Kafel Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 115
Kajrunajtys Danuta Faculty of Management Katedra Informatyki 34
Kalandyk Paweł Faculty of Management 2
Kalemba Krzysztof Faculty of Management 1
Kałka Ewelina Faculty of Management 1
Kałkowski Leszek Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 7
Kamińska-Blichowska Teresa Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 6
Kamusella Tomasz Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 1
Kanclerz Jakub College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 1
Kandzia Jan Studium Języków Obcych 1
Kania Aneta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 8
Kania Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 38
Kaniewski Jacek Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 17
Kapera Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 69
Kapitański Piotr 1
Karaś Piotr ORCID Faculty of Finance and Law Katedra Bankowości 42
Karkoszka Justyna Faculty of Economics and International Relations 2
Karpiel Łucja Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 11
Karpinska Liliia Faculty of Management 1
Karska Alina Faculty of Management Katedra Statystyki 4
Karwińska Anna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 199
Karwiński Marcin ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 36
Karwoth-Zielińska Dominika ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 19
Kasolik Michał Faculty of Management 2
Kasperowicz-Stępień Alicja ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 62
Kasperska Marzena Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 12
Kaszowska-Mojsa Jagoda ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 6
Kawa Barbara ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 10
Kawa Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 84
Kawalec Marcin Faculty of Economics and International Relations 6
Kawecka Agnieszka ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 66
Kawiorska Dorota ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 20
Kawka Janusz Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 2
Kazieczko Liliana Faculty of Management 1
Kaźmierczyk Aneta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 82
Kaźmierkiewicz Łukasz Faculty of Management 2
Kaźmierkiewicz Monika Faculty of Management 1
Kądziołka-Zaręba Agnieszka Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 2
Kątnik-Prokop Justyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 23
Kelm Hanna Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 20
Kendzierawska Anna Faculty of Commodity Science 1
Kędzierski Marcin ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Stosunków Międzynarodowych 106
Kędzior Dorota ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 9
Kędzior Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 119
Kędzior Władysław ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 83
Kępa Lucyna College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 4
Kielijan Anna Faculty of Finance Katedra Prawa 10
Kieniewicz Barbara ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 1
Kijak-Bloch Marta Faculty of Economics and International Relations Katedra Nauk Politycznych 1
Kil Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 56
Kisiel Przemysław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 68
Klapa Julia ORCID Centrum Językowe , Zespół Języków Romańskich, Słowiańskich i Orientalnych 11
Klecha Tadeusz Faculty of Finance Katedra Matematyki 17
Klecha-Tylec Karolina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 49
Klich Jacek ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi 103
Klima Stanisława ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 21
Klimczak Łukasz Faculty of Economics and International Relations 8
Klimczyk Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 30
Klimek Barbara Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 8
Klimek Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 41
Klimkowska Regina Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 24
Kliś Małgorzata Faculty of Management 1
Klonowska Alina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 31
Klose Leszek Faculty of Finance Katedra Rynków Finansowych 2
Kluczewska Agnieszka Faculty of Finance Katedra Finansów Przedsiębiorstw 1
Kluska Katarzyna Faculty of Management Katedra Rachunkowości 13
Kłak Czesław Faculty of Economics and International Relations Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 11
Kłosowicz-Toborek Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 6
Kmieciak Tadeusz Faculty of Finance 1
Kmieć Łukasz Faculty of Economics and International Relations 2
Knapik Oskar Faculty of Management Katedra Statystyki 14
Kochan Elżbieta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 20
Kochaniak Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 69
Kochel Laura ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 8
Kocurek Krzysztof Faculty of Finance and Law Katedra Finansów 20
Koczanowski Janusz Faculty of Public Economy and Administration Katedra Prawa Publicznego 22
Kolasa Wojciech Faculty of Economics and International Relations 4
Kolegowicz Konrad ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 73
Kolek Jan Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 3
Kolek Zofia Faculty of Commodity Science Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 43
Kołacz Jacek ORCID Faculty of Public Economy and Administration Katedra Prawa Publicznego 2
Kołodziejczyk Patrycja Krakowska Szkoła Biznesu 1
Koman Natalia Faculty of Commodity Science 1
Komenda Iwona College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 1
Komusińska Jagoda Faculty of Economics and International Relations 4
Konat-Staniek Magdalena Faculty of Management 4
Kondratowicz-Pietruszka Elżbieta ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Chemii Ogólnej 129
Konieczny Ryszard Faculty of Management 3
Konik Joanna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Konkol Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 8
Kopeć Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 69
Kopyciński Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 63
Kornafel Marta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 16
Kornaś Jerzy ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 98
Korta Stefan Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 2
Kosała Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 62
Kosch Oskar ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 1
Kosecki Andrzej Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 8
Kosek-Wojnar Maria ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 75
Kosidłowska Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 19
Kosiec Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 21
Kosiorowska Maria Faculty of Finance Katedra Matematyki 19
Kosiorowski Daniel ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 85
Kosiorowski Grzegorz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 10
Kostrzewska Jadwiga ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 41
Kostrzewski Maciej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 23
Kościółek Michał Faculty of Economics and International Relations 3
Kościółek Szczepan Faculty of Finance and Law 5
Kot Dobrosław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 32
Kot Stanisław Maciej Faculty of Management Katedra Statystyki 16
Koterwa Marcin Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 10
Kotulewicz-Wisińska Karolina ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 47
Kotulska Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 30
Kowalczyk Jerzy Faculty of Production Economics Instytut Organizacji i Zarządzania 1
Kowalik Jerzy Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 1
Kowalik Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 60
Kowalski Aleksander Faculty of Economics and International Relations Katedra Teorii Ekonomii 19
Kowalski Mateusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 6
Kowalski Ryszard ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 40
Kowynia-Leśniak Kamila Faculty of Finance and Law 1
Kozera Piotr Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 13
Kozień Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 71
Kozik Natalia ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 3
Kozina Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 187
Kozioł Anna Faculty of Economics and International Relations 1
Kozioł Leszek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 181
Kozioł Michał Faculty of Management Katedra Informatyki 22
Kozioł Wojciech ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 68
Kozłowski Rafał 1
Kozubek Kinga Faculty of Management 2
Kożuch Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 79
Krajewska Sylwia ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 38
Krasodomska Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 145
Krawczyk Karolina Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 3
Krawczyk Marcin Faculty of Management 1
Krełowska-Kułas Maria Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 8
Król Grzegorz Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 2
Król Katarzyna ORCID Faculty of Finance and Law Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 19
Królik Anna Faculty of Economics and International Relations 2
Kruk Dariusz Faculty of Economics and International Relations 3
Kruk Sylwia ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 34
Krupa Marcin Faculty of Economics and International Relations 8
Krzemień Agnieszka Faculty of Economics and International Relations 1
Krzemiński Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 71
Krzywda Danuta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 56
Krzywda Ewa Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 1
Krzyżak Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 19
Kubacka Dominika Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 12
Kubala Sebastian ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 13
Kubarek-Burkat Joanna Faculty of Management 1
Kubica Iwona Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 39
Kubica Tomasz Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Kubińska Elżbieta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 53
Kubowicz Piotr Faculty of Finance Katedra Matematyki 1
Kucharzyk Joanna Dział Współpracy Międzynarodowej 26
Kuchmacz Jerzy ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 25
Kuchta Elżbieta Faculty of Economics and International Relations 6
Kucia Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Chemii Ogólnej 11
Kućka Ewelina Dział Nauki i Transferu Wiedzy 1
Kudełka Wanda ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 73
Kudełko Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 83
Kuder Dorota ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 38
Kudłacz Michał ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 78
Kudłacz Tadeusz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 220
Kukiełka Marcin Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 7
Kukuła Karol Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 9
Kukuryk Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 35
Kulis Irena Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 5
Kulisa Beata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 47
Kulisa Mateusz Faculty of Economics and International Relations 1
Kultys Anna Centrum Językowe 2
Kultys Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 20
Kulwicka Dorota Faculty of Finance and Law Dziekanat 1
Kuraś Marian Faculty of Management Katedra Informatyki 6
Kurek Andrzej Faculty of Finance and Law 1
Kurek Bartosz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 63
Kurek Helena Faculty of Management Katedra Rachunkowości 11
Kurkiewicz Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 70
Kurysia Bogusław Faculty of Economics and International Relations 1
Kurzeja Monika Faculty of Economics and International Relations 2
Kurzemska Agnieszka Faculty of Management 1
Kusak Leszek ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 46
Kusio Tomasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 64
Kuziak Mariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 55
Kwapień Piotr Faculty of Management 3
Kwarcińska Katarzyna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 35
Kwarciński Andrzej Faculty of Economics and International Relations Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 7
Kwarciński Tomasz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 50
Kwaśny Jakub ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 34
Kwiatek Karol Faculty of Public Economy and Administration Katedra Gospodarki Regionalnej 17
Kwiatkowski Łukasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 14
Kwiecień Roman ORCID Faculty of Finance and Law Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 73
Kwiecińska Dorota Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 14
Kwieciński Mirosław Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 28