A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Kabat-Rudnicka Danuta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 8
Kaczmarek Jarosław ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 5
Kafel Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 7
Kafel Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 14
Kałkowski Leszek Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 2
Kamusella Tomasz Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 1
Kania Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 1
Kapera Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 8
Karaś Piotr ORCID Faculty of Finance and Law Katedra Bankowości 6
Karwińska Anna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 10
Karwiński Marcin ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 1
Karwoth-Zielińska Dominika ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 1
Kasperowicz-Stępień Alicja ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 2
Kawa Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 3
Kaźmierczyk Aneta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 6
Kątnik-Prokop Justyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 1
Kelm Hanna Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 1
Kędzierski Marcin ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Stosunków Międzynarodowych 9
Kędzior Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 9
Kędzior Władysław ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 5
Kępa Lucyna College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 1
Kielijan Anna Faculty of Finance Katedra Prawa 2
Kijak-Bloch Marta Faculty of Economics and International Relations Katedra Nauk Politycznych 1
Kisiel Przemysław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 3
Klecha Tadeusz Faculty of Finance Katedra Matematyki 1
Klecha-Tylec Karolina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 4
Klima Stanisława ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 2
Klimczyk Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 5
Klimek Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 5
Klimkowska Regina Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 4
Klonowska Alina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 1
Kluska Katarzyna Faculty of Management Katedra Rachunkowości 1
Kłak Czesław Faculty of Economics and International Relations Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 2
Kochaniak Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 9
Kocurek Krzysztof Faculty of Finance and Law Katedra Finansów 2
Koczanowski Janusz Faculty of Public Economy and Administration Katedra Prawa Publicznego 2
Kolegowicz Konrad ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 2
Kolek Zofia Faculty of Commodity Science Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 3
Kondratowicz-Pietruszka Elżbieta ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Chemii Ogólnej 2
Kopeć Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 6
Kopyciński Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 6
Kornafel Marta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 1
Kornaś Jerzy ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 11
Kosała Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 11
Kosecki Andrzej Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 1
Kosiec Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 3
Kosiorowska Maria Faculty of Finance Katedra Matematyki 1
Kosiorowski Daniel ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 4
Kosiorowski Grzegorz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 3
Kostrzewska Jadwiga ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 2
Kot Dobrosław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 1
Kotulska Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 5
Kowalik Jerzy Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 1
Kowalik Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 5
Kowalski Aleksander Faculty of Economics and International Relations Katedra Teorii Ekonomii 3
Kowalski Ryszard ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 3
Kozień Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 1
Kozina Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 15
Kozioł Leszek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 21
Kozioł Michał Faculty of Management Katedra Informatyki 2
Kozioł Wojciech ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 5
Kożuch Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 3
Krajewska Sylwia ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 2
Krasodomska Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 6
Krełowska-Kułas Maria Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 1
Kruk Sylwia ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 1
Krzemiński Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 6
Krzywda Danuta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 3
Krzyżak Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 3
Kubica Iwona Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 3
Kubińska Elżbieta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 1
Kuchmacz Jerzy ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 2
Kudełka Wanda ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 6
Kudełko Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 5
Kuder Dorota ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 2
Kudłacz Michał ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 5
Kudłacz Tadeusz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 6
Kukiełka Marcin Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 1
Kukuła Karol Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 2
Kukuryk Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 1
Kulisa Beata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 2
Kultys Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 1
Kulwicka Dorota Faculty of Finance and Law Dziekanat 1
Kuraś Marian Faculty of Management Katedra Informatyki 4
Kurek Bartosz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 10
Kurek Helena Faculty of Management Katedra Rachunkowości 2
Kurkiewicz Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 2
Kusio Tomasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 6
Kuziak Mariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 7
Kwarcińska Katarzyna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 1
Kwarciński Tomasz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 5
Kwaśny Jakub ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1
Kwiatek Karol Faculty of Public Economy and Administration Katedra Gospodarki Regionalnej 1
Kwiatkowski Łukasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 1
Kwiecień Roman ORCID Faculty of Finance and Law Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 6
Kwiecińska Dorota Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 1