A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Jabłoński Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 4
Jachimowska-Jaskólska Lucyna Faculty of Finance Katedra Prawa 5
Jachna Tomasz Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 22
Jagiełło Jerzy Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 1
Jaki Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 106
Jakimowicz Robert ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 33
Jaklik Andrzej Interdepartmental Unit Katedra Rachunkowości Finansowej 50
Jakóbik Krzysztof ORCID Faculty of Public Economy and Administration Katedra Gospodarki Publicznej 10
Jakubowicz Jan Faculty of Production Economics Instytut Organizacji i Zarządzania 3
Jakubowska-Łazęcka Joanna Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 17
Jamski Jerzy Faculty of Finance Katedra Finansów 1
Janas Lucyna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Janik Kazimierz Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 14
Jarosz Antoni Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 19
Jasieński Juliusz Faculty of General-Economics Katedra Ekonomii Politycznej 2
Jasiewicz Krzysztof Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Jasiński Bogusław Interdepartmental Unit Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 41
Jaworski Janusz Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 19
Jędryka Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 31
Jędrzejczyk Zbigniew College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 41
Jonas Agata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 22
Jonas Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 10
Józefczyk Jerzy Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 6
Jurkowska Aleksandra ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 40
Juszczyk Mariola Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 3
Juza Jolanta College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 15