A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Jabłoński Łukasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 52
Jabłoński Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 119
Jachimowska-Jaskólska Lucyna Faculty of Finance Katedra Prawa 7
Jachimowski Artur ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 2
Jachna Tomasz Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 16
Jagódka Maciej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 11
Jaki Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 188
Jakimowicz Robert ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 60
Jaklik Andrzej Interdepartmental Unit Katedra Rachunkowości Finansowej 2
Jakóbik Krzysztof ORCID Faculty of Public Economy and Administration Katedra Gospodarki Publicznej 30
Jałoszewska-Wrońska Elżbieta Centrum Językowe 1
Jamski Jerzy Faculty of Finance Katedra Finansów 1
Janas Lucyna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 6
Janus Jakub ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 5
Jasiak Małgorzata Faculty of Economics and International Relations 1
Jasiński Bogusław Interdepartmental Unit Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 11
Jaskuła Teresa Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 2
Jaśko Przemysław ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 6
Jedynak Monika Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 1
Jedynak Tomasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 14
Jekiel Katarzyna Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii 24
Jelonek Magdalena ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 57
Jędryka Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 26
Jędrzejczyk Marcin ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 55
Jędrzejczyk Zbigniew College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 26
Jonas Agata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 73
Jonas Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 67
Jopek Dorota ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 1
Józefowski Bartosz Faculty of Economics and International Relations 2
Jurkowska Aleksandra ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 80
Juszczyk Mariola Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 1
Juza Jolanta College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 11