A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Jabłoński Łukasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 9
Jabłoński Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 35
Jachimowska-Jaskólska Lucyna Faculty of Finance Katedra Prawa 6
Jachna Tomasz Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 11
Jaki Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 114
Jakimowicz Robert ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 32
Jaklik Andrzej Interdepartmental Unit Katedra Rachunkowości Finansowej 2
Jakóbik Krzysztof ORCID Faculty of Public Economy and Administration Katedra Gospodarki Publicznej 23
Jamski Jerzy Faculty of Finance Katedra Finansów 1
Janas Lucyna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Jasiński Bogusław Interdepartmental Unit Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 11
Jekiel Katarzyna Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii 4
Jelonek Magdalena ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 4
Jędryka Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 25
Jędrzejczyk Marcin ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 20
Jędrzejczyk Zbigniew College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 20
Jonas Agata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 45
Jonas Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 31
Jurkowska Aleksandra ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 49
Juszczyk Mariola Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 1
Juza Jolanta College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 4