A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Jabłoński Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 4
Jachimowska-Jaskólska Lucyna Faculty of Finance Katedra Prawa 1
Jachna Tomasz Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 6
Jaki Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 51
Jakimowicz Robert ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 19
Jaklik Andrzej Interdepartmental Unit Katedra Rachunkowości Finansowej 2
Jakóbik Krzysztof ORCID Faculty of Public Economy and Administration Katedra Gospodarki Publicznej 5
Jamski Jerzy Faculty of Finance Katedra Finansów 1
Jasiński Bogusław Interdepartmental Unit Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 9
Jędryka Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 13
Jędrzejczyk Zbigniew College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 11
Jonas Agata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 18
Jonas Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 10
Jurkowska Aleksandra ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 37
Juza Jolanta College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 1