A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Jabłoński Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 4
Jachna Tomasz Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 1
Jaki Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 14
Jakimowicz Robert ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 7
Jakóbik Krzysztof ORCID Faculty of Public Economy and Administration Katedra Gospodarki Publicznej 1
Jasiński Bogusław Interdepartmental Unit Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1
Jędryka Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 8
Jędrzejczyk Zbigniew College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 2
Jonas Agata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 9
Jonas Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 7
Jurkowska Aleksandra ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 36