A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Babuśka Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 45
Badura Dawid Faculty of Management 1
Bajak Łukasz Faculty of Economics and International Relations 4
Bajor-Stachańczyk Małgorzata Faculty of Finance Katedra Prawa 3
Bakalarz Małgorzata Dział Spraw Pracowniczych 2
Balcerek-Wieszala Anna Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 32
Balon Urszula ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 88
Banach Marian Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 36
Banaś Grzegorz Faculty of Economics and International Relations 1
Bańkowska-Pennar Halina Faculty of Commodity Science Zakład Towaroznawstwa 10
Baran Sebastian ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 2
Baranek Henryk Faculty of Management Katedra Statystyki 18
Baranek Krystyna Faculty of Management Katedra Statystyki 18
Baraniecki Bartosz Faculty of Finance and Law 2
Barburski Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 53
Barczak Beata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 132
Bargieł Aleksandra Faculty of Management 3
Barłowska Alicja Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Bartak Jakub ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 2
Bartusik Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 107
Baryła Mateusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 22
Baścik Kazimierz Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 67
Bator Jakub Faculty of Finance 1
Bauer Kinga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 52
Bazarnik Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 65
Bąba Wojciech ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 42
Bąbka Zuzanna Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 2
Becla Michał Faculty of Management 2
Bednarczyk Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami 107
Bednarek Magdalena Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 18
Bednarz Bartosz Faculty of Economics and International Relations 3
Bednarz-Wrona Anna Faculty of Commodity Science 9
Bek-Gaik Bogusława College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 49
Beliczyński Jan ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 161
Belniak Ewa Faculty of Economics and International Relations Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 17
Belniak Magdalena ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 8
Belniak Stanisław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 148
Benio Marek Faculty of Public Economy and Administration Katedra Administracji Publicznej 43
Berbeka Antoni Faculty of Economics and International Relations Katedra Psychologii i Dydaktyki 12
Berbeka Ewa Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 5
Berbeka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 165
Berbeka Krzysztof Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 82
Bereza Jan Faculty of Economics and International Relations 8
Berlińska Anna Faculty of Finance 1
Bialik Danuta Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 2
Białek Joanna Faculty of Management 10
Białkiewicz Jerzy Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 9
Białkowski Cezary Faculty of Management 2
Białynicka-Birula Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 74
Białynicki-Birula Paweł ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 43
Bieda Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 17
Biel Krzysztof Kancelaria Rektora 12
Bielak Elżbieta ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 18
Bielas Ewa Faculty of Management 1
Bielawski Jakub ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 4
Bielawski Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 62
Bielińska-Dusza Edyta ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 44
Bieniarzówna Janina Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 16
Bień Wioletta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 5
Biernat Małgorzata Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 3
Biga Bartłomiej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 14
Bigos Krystian ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 3
Bik Maria Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 3
Bilińska-Głód Katarzyna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 57
Bill Rafał Faculty of Economics and International Relations 4
Binczycka Aleksandra Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 6
Bińczycki Bernard ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 76
Biśta Anna Faculty of Finance and Law 8
Bizoń Antoni Faculty of Economics and International Relations Katedra Rachunkowości Finansowej 21
Bizoń Barbara Faculty of Management 6
Blukacz Paulina Faculty of Finance and Law 3
Błaszczyk Justyna Faculty of Economics and International Relations 3
Błyskal Barbara Faculty of Commodity Science Laboratorium 52
Bober Jarosław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 62
Bober Tomasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 35
Bochenek Małgorzata Faculty of Finance and Law 1
Bocheński Andrzej Faculty of General-Economics Katedra Historii Doktryn Politycznych i Ekonomicznych 15
Bocian Mateusz Faculty of Management 4
Boda Michał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 1
Bodzek Edward Faculty of Economics and International Relations 3
Böhm Aleksander Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 7
Bolisęga Maciej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 10
Bolland Stefan Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 2
Bolonek Ryszarda ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 47
Bołoz Rafał Faculty of Economics and International Relations 1
Bombińska Elżbieta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 62
Boniecki Wiktor Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 8
Borek Mirosław Faculty of Management 2
Borek Zbigniew ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 71
Borodako Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 117
Borowiec Wiesław Faculty of Commodity Science Zakład Towaroznawstwa 13
Borowiecki Ryszard Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 514
Bóbr Maciej Kancelaria Rektora 3
Brańka Patrycja ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 44
Brańka Sebastian ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 31
Braś Krzysztof Faculty of Economics and International Relations 1
Broda Zdzisław Faculty of General-Economics Katedra Finansów 5
Broński Krzysztof ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 127
Broś Urszula Faculty of Economics and International Relations 2
Brożek Andrzej Faculty of Finance and Law 5
Bryzik Magdalena Faculty of Commodity Science 6
Brzeski Jan Władysław Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 2
Brzozoń Jerzy Studium Języków Obcych 6
Brzozowski Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 81
Buchelt Beata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 107
Buciewicz Jan Faculty of Commodity Science Zakład Towaroznawstwa 9
Buczek Bronisław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 175
Budny Grzegorz Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 15
Budny Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 22
Budzowska Edyta ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Budzowski Klemens Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 74
Budzyńska Beata Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 2
Bugajski Błażej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 22
Bukowska Urszula ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 78
Bukowski Jerzy College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 41
Bulsza Monika Krakowska Szkoła Biznesu 12
Buła Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 90
Burda Adrian Faculty of Management 2
Burek Anna Faculty of Management 2
Burkat Jerzy Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 12
Burkowicz Małgorzata Dział Organizacyjno-Prawny 2
Bursztyn Marian ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 9
Burzym Elżbieta Faculty of Economics and International Relations Katedra Rachunkowości Finansowej 47
Byrski Bogusław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 28
Byrski Bronisław Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 100
Byrski Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 46
Bywalec Czesław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 195