A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Banach Marian Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 2
Bańkowska-Pennar Halina Faculty of Commodity Science Zakład Towaroznawstwa 3
Baranek Henryk Faculty of Management Katedra Statystyki 2
Baranek Krystyna Faculty of Management Katedra Statystyki 2
Baścik Kazimierz Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 5
Bazarnik Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 1
Bednarczyk Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami 1
Belniak Stanisław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 4
Berbeka Antoni Faculty of Economics and International Relations Katedra Psychologii i Dydaktyki 1
Berbeka Ewa Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 3
Bieda Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 5
Bieniarzówna Janina Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 4
Bizoń Antoni Faculty of Economics and International Relations Katedra Rachunkowości Finansowej 4
Bolland Stefan Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 1
Boniecki Wiktor Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 2
Borowiec Wiesław Faculty of Commodity Science Zakład Towaroznawstwa 3
Borowiecki Ryszard Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 10
Broda Zdzisław Faculty of General-Economics Katedra Finansów 1
Budzowski Klemens Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 4
Burkat Jerzy Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 2
Burzym Elżbieta Faculty of Economics and International Relations Katedra Rachunkowości Finansowej 6
Byrski Bogusław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 1
Byrski Bronisław Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 25
Bywalec Czesław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 25