A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Babuśka Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 23
Bajak Łukasz Faculty of Economics and International Relations 2
Bajor-Stachańczyk Małgorzata Faculty of Finance Katedra Prawa 3
Bakalarz Małgorzata Dział Spraw Pracowniczych 2
Balcerek-Wieszala Anna Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 32
Balon Urszula ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 61
Banach Marian Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 34
Bańkowska-Pennar Halina Faculty of Commodity Science Zakład Towaroznawstwa 7
Baranek Henryk Faculty of Management Katedra Statystyki 16
Baranek Krystyna Faculty of Management Katedra Statystyki 17
Barburski Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 48
Barczak Beata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 108
Barłowska Alicja Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Bartusik Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 85
Baryła Mateusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 9
Baścik Kazimierz Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 58
Bauer Kinga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 24
Bazarnik Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 58
Bąba Wojciech ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 29
Bąbka Zuzanna Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 2
Bednarczyk Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami 106
Bednarek Magdalena Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 13
Bek-Gaik Bogusława College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 26
Beliczyński Jan ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 149
Belniak Ewa Faculty of Economics and International Relations Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 17
Belniak Magdalena ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 2
Belniak Stanisław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 129
Benio Marek Faculty of Public Economy and Administration Katedra Administracji Publicznej 32
Berbeka Antoni Faculty of Economics and International Relations Katedra Psychologii i Dydaktyki 11
Berbeka Ewa Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Berbeka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 111
Berbeka Krzysztof Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 80
Bereza Jan Faculty of Economics and International Relations 3
Bialik Danuta Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 2
Białek Joanna Faculty of Management 2
Białkiewicz Jerzy Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 8
Białynicka-Birula Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 63
Białynicki-Birula Paweł ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 35
Bieda Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 14
Biel Krzysztof Kancelaria Rektora 11
Bielak Elżbieta ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 1
Bielawski Jakub ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 2
Bielawski Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 46
Bielińska-Dusza Edyta ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 35
Bieniarzówna Janina Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 13
Biernat Małgorzata Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 3
Biga Bartłomiej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 2
Bik Maria Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 3
Bilińska-Głód Katarzyna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 52
Bill Rafał Faculty of Economics and International Relations 1
Bińczycki Bernard ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 63
Bizoń Antoni Faculty of Economics and International Relations Katedra Rachunkowości Finansowej 17
Błaszczyk Justyna Faculty of Economics and International Relations 2
Błyskal Barbara Faculty of Commodity Science Laboratorium 44
Bober Jarosław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 53
Bober Tomasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 27
Bocheński Andrzej Faculty of General-Economics Katedra Historii Doktryn Politycznych i Ekonomicznych 15
Bocian Mateusz Faculty of Management 1
Bodzek Edward Faculty of Economics and International Relations 3
Böhm Aleksander Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 4
Bolisęga Maciej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 2
Bolland Stefan Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 1
Bolonek Ryszarda ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 40
Bombińska Elżbieta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 41
Boniecki Wiktor Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 7
Borek Zbigniew ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 49
Borodako Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 72
Borowiec Wiesław Faculty of Commodity Science Zakład Towaroznawstwa 10
Borowiecki Ryszard Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 457
Bóbr Maciej Kancelaria Rektora 3
Brańka Patrycja ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 28
Brańka Sebastian ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 13
Broda Zdzisław Faculty of General-Economics Katedra Finansów 4
Broński Krzysztof ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 105
Broś Urszula Faculty of Economics and International Relations 1
Brzeski Jan Władysław Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 2
Brzozoń Jerzy Studium Języków Obcych 6
Brzozowski Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 52
Buchelt Beata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 82
Buciewicz Jan Faculty of Commodity Science Zakład Towaroznawstwa 9
Buczek Bronisław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 169
Budny Grzegorz Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 13
Budny Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 12
Budzowski Klemens Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 71
Budzyńska Beata Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 1
Bugajski Błażej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 8
Bukowska Urszula ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 57
Bukowski Jerzy College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 32
Bulsza Monika Krakowska Szkoła Biznesu 2
Buła Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 61
Burda Adrian Faculty of Management 1
Burkat Jerzy Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 12
Burkowicz Małgorzata Dział Organizacyjno-Prawny 1
Bursztyn Marian ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 2
Burzym Elżbieta Faculty of Economics and International Relations Katedra Rachunkowości Finansowej 41
Byrski Bogusław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 27
Byrski Bronisław Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 81
Byrski Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 14
Bywalec Czesław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 180