A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Banach Marian Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 2
Bańkowska-Pennar Halina Faculty of Commodity Science Zakład Towaroznawstwa 2
Baranek Henryk Faculty of Management Katedra Statystyki 2
Baranek Krystyna Faculty of Management Katedra Statystyki 5
Baścik Kazimierz Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 3
Bazarnik Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 1
Bednarczyk Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami 1
Belniak Stanisław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 2
Berbeka Ewa Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Bieda Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 2
Bieniarzówna Janina Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 4
Bizoń Antoni Faculty of Economics and International Relations Katedra Rachunkowości Finansowej 6
Boniecki Wiktor Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 4
Borowiec Wiesław Faculty of Commodity Science Zakład Towaroznawstwa 1
Borowiecki Ryszard Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 11
Broda Zdzisław Faculty of General-Economics Katedra Finansów 1
Buciewicz Jan Faculty of Commodity Science Zakład Towaroznawstwa 2
Budzowski Klemens Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 3
Burkat Jerzy Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 2
Burzym Elżbieta Faculty of Economics and International Relations Katedra Rachunkowości Finansowej 5
Byrski Bogusław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 2
Byrski Bronisław Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 20
Bywalec Czesław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 20