A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Bajor-Stachańczyk Małgorzata Faculty of Finance Katedra Prawa 3
Banach Marian Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 21
Bańkowska-Pennar Halina Faculty of Commodity Science Zakład Towaroznawstwa 7
Baranek Henryk Faculty of Management Katedra Statystyki 11
Baranek Krystyna Faculty of Management Katedra Statystyki 14
Barburski Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 1
Barczak Beata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 7
Barłowska Alicja Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Bartusik Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 4
Baścik Kazimierz Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 32
Bazarnik Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 27
Bednarczyk Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami 34
Beliczyński Jan ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 17
Belniak Ewa Faculty of Economics and International Relations Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 7
Belniak Stanisław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 39
Berbeka Antoni Faculty of Economics and International Relations Katedra Psychologii i Dydaktyki 8
Berbeka Ewa Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Berbeka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 5
Berbeka Krzysztof Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 21
Bialik Danuta Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 2
Bieda Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 10
Biel Krzysztof Kancelaria Rektora 3
Bielawski Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 2
Bieniarzówna Janina Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 9
Biernat Małgorzata Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 3
Bik Maria Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 1
Bizoń Antoni Faculty of Economics and International Relations Katedra Rachunkowości Finansowej 17
Bocheński Andrzej Faculty of General-Economics Katedra Historii Doktryn Politycznych i Ekonomicznych 15
Böhm Aleksander Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 1
Bolonek Ryszarda ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 1
Boniecki Wiktor Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 6
Borek Zbigniew ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 2
Borowiec Wiesław Faculty of Commodity Science Zakład Towaroznawstwa 10
Borowiecki Ryszard Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 131
Broda Zdzisław Faculty of General-Economics Katedra Finansów 4
Broński Krzysztof ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 14
Brzeski Jan Władysław Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 2
Brzozoń Jerzy Studium Języków Obcych 4
Buciewicz Jan Faculty of Commodity Science Zakład Towaroznawstwa 9
Budzowski Klemens Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 31
Bukowski Jerzy College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 12
Buła Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 3
Burkat Jerzy Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 5
Burzym Elżbieta Faculty of Economics and International Relations Katedra Rachunkowości Finansowej 34
Byrski Bogusław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 23
Byrski Bronisław Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 75
Bywalec Czesław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 86