A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Banach Marian Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 3
Bańkowska-Pennar Halina Faculty of Commodity Science Zakład Towaroznawstwa 4
Baranek Henryk Faculty of Management Katedra Statystyki 4
Baranek Krystyna Faculty of Management Katedra Statystyki 6
Barłowska Alicja Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Baścik Kazimierz Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 7
Bazarnik Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 7
Bednarczyk Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami 5
Belniak Ewa Faculty of Economics and International Relations Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 1
Belniak Stanisław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 5
Berbeka Antoni Faculty of Economics and International Relations Katedra Psychologii i Dydaktyki 2
Bieda Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 6
Bieniarzówna Janina Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 4
Bizoń Antoni Faculty of Economics and International Relations Katedra Rachunkowości Finansowej 6
Bocheński Andrzej Faculty of General-Economics Katedra Historii Doktryn Politycznych i Ekonomicznych 5
Boniecki Wiktor Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 3
Borowiec Wiesław Faculty of Commodity Science Zakład Towaroznawstwa 5
Borowiecki Ryszard Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 23
Broda Zdzisław Faculty of General-Economics Katedra Finansów 2
Broński Krzysztof ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 1
Buciewicz Jan Faculty of Commodity Science Zakład Towaroznawstwa 6
Budzowski Klemens Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 9
Bukowski Jerzy College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 9
Burzym Elżbieta Faculty of Economics and International Relations Katedra Rachunkowości Finansowej 11
Byrski Bogusław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 5
Byrski Bronisław Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 41
Bywalec Czesław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 15