A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Bajor-Stachańczyk Małgorzata Faculty of Finance Katedra Prawa 1
Banach Marian Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 3
Bańkowska-Pennar Halina Faculty of Commodity Science Zakład Towaroznawstwa 6
Baranek Henryk Faculty of Management Katedra Statystyki 7
Baranek Krystyna Faculty of Management Katedra Statystyki 9
Barłowska Alicja Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Baścik Kazimierz Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 23
Bazarnik Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 24
Bednarczyk Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami 13
Beliczyński Jan ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 4
Belniak Ewa Faculty of Economics and International Relations Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 4
Belniak Stanisław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 18
Berbeka Antoni Faculty of Economics and International Relations Katedra Psychologii i Dydaktyki 6
Berbeka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 3
Berbeka Krzysztof Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 2
Bieda Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 6
Biel Krzysztof Kancelaria Rektora 2
Bieniarzówna Janina Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 7
Biernat Małgorzata Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 3
Bik Maria Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 1
Bizoń Antoni Faculty of Economics and International Relations Katedra Rachunkowości Finansowej 13
Bocheński Andrzej Faculty of General-Economics Katedra Historii Doktryn Politycznych i Ekonomicznych 13
Bolonek Ryszarda ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 1
Boniecki Wiktor Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 4
Borek Zbigniew ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 1
Borowiec Wiesław Faculty of Commodity Science Zakład Towaroznawstwa 9
Borowiecki Ryszard Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 65
Broda Zdzisław Faculty of General-Economics Katedra Finansów 3
Broński Krzysztof ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 4
Brzeski Jan Władysław Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 1
Buciewicz Jan Faculty of Commodity Science Zakład Towaroznawstwa 8
Budzowski Klemens Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 21
Bukowski Jerzy College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 9
Burkat Jerzy Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 4
Burzym Elżbieta Faculty of Economics and International Relations Katedra Rachunkowości Finansowej 24
Byrski Bogusław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 15
Byrski Bronisław Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 63
Bywalec Czesław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 39