A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Bańkowska-Pennar Halina Faculty of Commodity Science Zakład Towaroznawstwa 1
Baranek Henryk Faculty of Management Katedra Statystyki 1
Baranek Krystyna Faculty of Management Katedra Statystyki 2
Baścik Kazimierz Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 1
Bazarnik Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 4
Belniak Ewa Faculty of Economics and International Relations Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 1
Belniak Stanisław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 3
Bieda Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1
Bieniarzówna Janina Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 1
Bizoń Antoni Faculty of Economics and International Relations Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Bocheński Andrzej Faculty of General-Economics Katedra Historii Doktryn Politycznych i Ekonomicznych 2
Borowiec Wiesław Faculty of Commodity Science Zakład Towaroznawstwa 2
Borowiecki Ryszard Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 6
Broński Krzysztof ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 1
Buciewicz Jan Faculty of Commodity Science Zakład Towaroznawstwa 2
Budzowski Klemens Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 4
Bukowski Jerzy College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 2
Burzym Elżbieta Faculty of Economics and International Relations Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Byrski Bogusław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 3
Byrski Bronisław Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 10
Bywalec Czesław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 3