A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Babuśka Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 48
Badura Dawid Faculty of Management 1
Badura Ewelina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 2
Bajak Łukasz Faculty of Economics and International Relations 4
Bajor-Stachańczyk Małgorzata Faculty of Finance Katedra Prawa 3
Bakalarz Małgorzata Dział Spraw Pracowniczych 2
Balcerek-Wieszala Anna Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 32
Balon Urszula ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 102
Banach Marian Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 31
Banaś Grzegorz Faculty of Economics and International Relations 1
Bańkowska-Pennar Halina Faculty of Commodity Science Zakład Towaroznawstwa 3
Baran Sebastian ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 3
Baranek Henryk Faculty of Management Katedra Statystyki 11
Baranek Krystyna Faculty of Management Katedra Statystyki 10
Baraniecki Bartosz Faculty of Finance and Law 2
Barburski Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 56
Barczak Beata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 143
Bargieł Aleksandra Faculty of Management 3
Bartak Jakub ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 3
Bartusik Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 111
Baryła Mateusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 28
Baścik Kazimierz Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 55
Bator Jakub Faculty of Finance 2
Bauer Kinga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 61
Bazarnik Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 61
Bąba Wojciech ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 50
Bąbka Zuzanna Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 2
Becla Michał Faculty of Management 2
Bednarczyk Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami 101
Bednarek Magdalena Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 20
Bednarz Bartosz Faculty of Economics and International Relations 5
Bednarz-Wrona Anna Faculty of Commodity Science 9
Bek-Gaik Bogusława College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 62
Beliczyński Jan ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 167
Belniak Ewa Faculty of Economics and International Relations Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 17
Belniak Magdalena ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 12
Belniak Stanisław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 147
Benio Marek Faculty of Public Economy and Administration Katedra Administracji Publicznej 43
Berbeka Antoni Faculty of Economics and International Relations Katedra Psychologii i Dydaktyki 9
Berbeka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 189
Berbeka Krzysztof Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 82
Bereza Jan Faculty of Economics and International Relations 8
Berlińska Anna Faculty of Finance 1
Bialik Danuta Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 2
Białek Joanna Faculty of Management 10
Białkiewicz Jerzy Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 10
Białkowski Cezary Faculty of Management 4
Białynicka-Birula Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 79
Białynicki-Birula Paweł ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 46
Bieda Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 7
Biel Krzysztof Kancelaria Rektora 12
Bielak Elżbieta ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 30
Bielas Ewa Faculty of Management 1
Bielawski Jakub ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 5
Bielawski Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 65
Bielińska-Dusza Edyta ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 45
Bieniarzówna Janina Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 7
Bień Wioletta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 8
Biernat Małgorzata Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 3
Biga Bartłomiej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 28
Bigos Krystian ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 11
Bik Maria Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 3
Bilińska-Głód Katarzyna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 57
Bill Rafał Faculty of Economics and International Relations 5
Binczycka Aleksandra Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 6
Bińczycki Bernard ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 80
Biśta Anna Faculty of Finance and Law 10
Bizoń Antoni Faculty of Economics and International Relations Katedra Rachunkowości Finansowej 10
Bizoń Barbara Faculty of Management 7
Blukacz Paulina Faculty of Finance and Law 4
Błaszczyk Justyna Faculty of Economics and International Relations 3
Błyskal Barbara Faculty of Commodity Science Laboratorium 53
Bober Jarosław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 65
Bober Tomasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 38
Bochenek Małgorzata Faculty of Finance and Law 1
Bocheński Andrzej Faculty of General-Economics Katedra Historii Doktryn Politycznych i Ekonomicznych 12
Bocian Mateusz Faculty of Management 4
Boda Michał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 10
Bodzek Edward Faculty of Economics and International Relations 3
Böhm Aleksander Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 8
Bolisęga Maciej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 12
Bolland Stefan Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 1
Bolonek Ryszarda ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 49
Bołoz Rafał Faculty of Economics and International Relations 2
Bombińska Elżbieta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 74
Boniecki Wiktor Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 1
Borek Mirosław Faculty of Management 2
Borek Zbigniew ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 74
Borgardt Elena 1
Borodako Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 134
Borowiec Wiesław Faculty of Commodity Science Zakład Towaroznawstwa 6
Borowiecki Ryszard Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 514
Bóbr Maciej Kancelaria Rektora 3
Brańka Patrycja ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 54
Brańka Sebastian ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 35
Braś Krzysztof Faculty of Economics and International Relations 1
Broda Zdzisław Faculty of General-Economics Katedra Finansów 1
Brończak Janina Faculty of Commodity Science 2
Broński Krzysztof ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 144
Broś Urszula Faculty of Economics and International Relations 2
Brożek Andrzej Faculty of Finance and Law 5
Bryzik Magdalena Faculty of Commodity Science 6
Brzeski Jan Władysław Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 2
Brzozoń Jerzy Studium Języków Obcych 6
Brzozowski Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 93
Buchelt Beata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 115
Buciewicz Jan Faculty of Commodity Science Zakład Towaroznawstwa 4
Buczek Bronisław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 175
Budny Grzegorz Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 16
Budny Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 26
Budzowska Edyta ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Budzowski Klemens Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 65
Budzyńska Beata Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 2
Bugajski Błażej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 29
Bukowska Urszula ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 82
Bukowski Jerzy College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 33
Bulsza Monika Krakowska Szkoła Biznesu 12
Buła Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 100
Burda Adrian Faculty of Management 5
Burek Anna Faculty of Management 2
Burkat Jerzy Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 10
Burkowicz Małgorzata Dział Organizacyjno-Prawny 2
Bursztyn Marian ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 12
Burzym Elżbieta Faculty of Economics and International Relations Katedra Rachunkowości Finansowej 25
Byrski Bogusław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 24
Byrski Bronisław Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 34
Byrski Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 57
Bywalec Czesław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 155